Representant fra Europakommisjonen på rundtur i nord

Representant fra Europakommisjonen på rundtur i nord

Klikk for stort bilde

EU sin nye arktske politikk skal implementeres og da er det viktig at Europakommisjonen vet hvilke forhold vi har i Nord-Norge.

Nord-Norges Europakontor i samarbeid med Norges delegasjon til EU i Brussel samt flere nordnorske aktører, arrangerte en studietur for Edward Bannerman, seniorrådgiver for Jyrki Katainen, som er visepresident for sysselsetting, vekst, investeringer og konkurranseevne i Europakommisjonen. Katainen sitt kabinett har en sentral rolle i utvikling av EU sin arktiske politikk, og dermed er det viktig at hans folk kjenner vår landsdel godt.

 

 

Turen startet i Bodø, hvor Bannerman deltok på High North Dialogue-konferansen og holdt innlegg om den nye politikken. Der sa han blant annet at bærekraftig utvikling i Arktis er viktig for hele Europa, og at kommisjonen ønsker å bidra til nødvendige investeringer i regionen gjennom det nyopprettede fondet for strategiske investeringer.

 

 

Klikk for stort bilde

Fra Bodø gikk turen videre til Hammerfest, hvor Bannerman fikk innføring til fylkets næringsliv, deriblant olje og gass, fiskeri, reindrift og turisme. På besøk hos Statoil lærte vi om LNG-produksjon i Arktis og fikk en spennende omvisning på Melkøya LNG-anlegg.

 

 

I tillegg til bærekraftig utvikling er forskning og innovasjon, samt internasjonalt samarbeid i Arktisk viktige tema for EU i den nye politikken. Derfor tok vi turen videre til Tromsø, for å snakke med UiT – Norges Arktiske Universitet og Arktisk Råds Sekretariat. I Tromsø hadde Bannerman gode samtaler også med Råfisklaget, Arctic Frontiers, Tromsø International Film Festival og Norsk Polarinstitutt.Klikk for stort bilde

Som en fin avslutning på turen fikk vi oppleve nordnorsk natur på sitt beste med midnattssol over hele byen

 

 

Bannerman var meget fornøyd med turen og ønsker å holde tett dialog med lokale representanter i vår landsdel. EU sin arktiske politikk skal nå diskuteres i Europaparlamentet, samtidig som kommisjonen skal opprette det planlagte EU Arctic Stakeholder Forum, der regionale representanter vil bli invitert.

 

 

 

Vi på kontoret fortsetter å jobbe for at aktører i Brussel forstår hvordan Nord-Norge skiller seg ut fra andre deler av Nordområdene ved at det er et høyt utviklet samfunn, men at store avstander, spredt bosetting og et arktisk klima fremdeles gir behov for stimulerende tiltak i form av for eksempel differensiert arbeidsgiveravgift.

 

Skrevet av: Kiira Keski-Nirva