Regjeringen snur i Copernicus-saken

Regjeringen snur i Copernicus-saken

Klikk for stort bilde Hugo Isaksen, KSAT Norge skal likevel delta i EUs store romprogram Copernicus. Betydningen er enorm for Tromsø-bedriftene KSAT og Kongsberg Spacetech. 

Da regjeringen la fram sitt forslag til statsbudsjett i oktober, ble det klart at Norge ikke skulle delta videre i Copernicus-programmet. Uttrekningen ville fått svært negative konsekvenser for miljøovervåkning i nordområdene, og Tromsø-baserte Kongsberg Satellite Services (KSAT) risikerte å miste en kontrakt i hundremillionersklassen.  

 

Venstre har nå overtalt de borgerlige partiene til å redde den norske deltakelsen i programmet. De 167 årlige millionene som deltakelsen koster vil ikke være med i det formelle forslaget til statsbudsjett, men inkluderes i den såkalte «nysalderingen» som vedtas formelt av Stortinget i desember.

Avgjørelsen om å videreføre deltakelsen sikrer dermed både arbeidsplasser og viktige kontrakter for romforskningsmiljøet i Tromsø, samt et fortsatt sterkt nærvær i nordområdene.