RegioNor: Nordland et eksempel til etterfølgelse

RegioNor: Nordland et eksempel til etterfølgelse

Region- og kommunalråd Eivind Lorentzen mener Nordlands satsing på smart spesialisering er positivt. (Foto: Emil Bremnes) - Klikk for stort bildeRegion- og kommunalråd Eivind Lorentzen mener Nordlands satsing på smart spesialisering er positivt. (Foto: Emil Bremnes)

 

Regionalpolitikk og digitalisering var i fokus under EWRC-medlemsseminar i Brussel. 

I samarbeid med de andre norske regionkontorene i Brussel inviterte Nord-Norges Europakontor til medlemsseminaret RegioNor på Norges Hus 9. oktober. Seminaret arrangeres årlig som en innledning til European Week of Regions and Cities (EWRC), tidligere kjent som Open Days, som går fra 9.-12. oktober.

RegioNor-seminaret samlet rundt 100 deltakere fra hele landet. Fra Nord-Norge deltok representanter fra Troms og Nordland fylkeskommune, samt Nord-Norges regionale forskningsfond og Bredbåndsfylket Troms.

Se alle presentasjonene nederst i artikkelen.

Fremhevet regionkontorenes betydning

Arrangementet begynte med en orientering fra Norges ambassadør til EU, Oda Helen Sletnes, om hva som er de aktuelle sakene og utfordringene i EU. Sletnes nevnte spesielt Brexit, migrasjon og Norges forhold til EU gjennom EØS. Vedrørende Norges rolle i Brussel vektla ambassadøren viktigheten over de norske regionkontorenes tilstedeværelse og aktive rolle i EU-institusjonene. 

Deretter fortalte Aleksandra Einen, rådgiver i EØS-midlenes sekretariat (FMO), om mulighetene for kommuner og fylker innen EØS-midlene. Jonathan Millins fra East of England European Partnership fortalte om hvordan uklarhetene rundt Brexit påvirker Cambridgeshire og omegn på et regionalt nivå.

Nordland - et eksempel til etterfølgelse

Eivind Lorentzen, regional- og kommunalråd ved Norges EU-delegasjon, holdt innlegg om europeisk regionalpolitikk og viktigheten av egne strategier for smart spesialisering, EUs arbeidsmetode for å kartlegge innovasjonsmuligheter og komparative fortrinn i europeiske regioner. Han oppfordret norske fylker om å følge Nordland sitt eksempel og benytte seg av metoden.

Videre presenterte Lorentzen de mest sentrale temaene i EUs regionalpolitikk, som samhørighetspolitikken, rollen regioner og byer er forespeilet å spille i fremtidens Europa og hvilke saker som blir viktige for norske regioner. Av relevans for våre nordligste fylker fremhevet han særlig statsstøtteregelverket, felles europeisk infrastruktur og arktis.

Artikkelen fortsetter under bildene.

Kommune har blitt heldigital

Del to av seminaret handlet om digitalisering og forskning i et europeisk perspektiv. Luukas Ilves fra Estlands EU-delegasjon fortalte om det estiske EU-formannskapets prioriteringer innen digitalisering, med et særlig fokus på den nylig vedtatte Tallinn-erklæringen om tettere IKT-samarbeid mellom EU-landene samt EØS-statene. Norge har også undertegnet erklæringen der man i større grad skal jobbe for digitale løsninger for i offentlig sektor. 

Som et eksempel på digitalisering i praksis (se Prezi) fortalte Jan Meijsen om hvordan Molenwaard, en kommune i Nederland, har gått over til komplett digitalisering av offentlige tjenester. Man har ikke lenger et fysisk rådhus – i stedet møter offentlige ansatte innbyggerne hjemme og i lokalmiljøet for å levere offentlige tjenester. Kommunen er den første heldigitaliserte av sitt slag.

Horisont 2020

Gjennom EUs forskings- og innovasjonsprogrammet Horisont 2020 har norsk offentlig sektor mulighet til å få støtte for en rekke prosjekter, forklarte Tor Ivar Eikaas og Erna Wenche Østrem, begge ved Forskningsrådets EU-kontor i Brussel.

De viste blant annet til Stavanger kommunes fyrtårnsbystatus i Triangulum-prosjektet, der man skal teste ut nye energiløsninger, samt smartbysatsingen til Gjesdal kommune gjennom prosjektet FABULOS, som vellykket norsk deltakelse i Horisont 2020.

Presentasjonene:

Artikkelen er forfattet av Nord-Norges og Stavangerregionens Europakontor.