Regional tyngde under årets største arktisseminar

Regional tyngde under årets største arktisseminar

Klikk for stort bildeUrmas Paet speaking at the Arctic Futures Symposium 2016 International Polar Foundation

Arctic Futures Symposium, den største årlige arktiskonferansen i Brussel, fokuserte på EUs nye arktiske politikk og viktigheten av å legge til rette for bærekraftig ressursutnyttelse i regionen. 

Hvordan styrke bærekraftige lokalsamfunn i nordområdene, var temaet under årets Arctic Futures Symposium som ble arrangert i Brussel 30. november. Årets program omhandlet blant annet forretningsmuligheter i nord, EUs nye arktiske politikk, Arktisk råds 20 årsjubileum med muligheter, utfordringer og ansvarsområder, Arctic Stakeholder Forum, og nordlige lokalsamfunns perspektiver på bærekraftig utvikling i Arktis.

 

 

Klikk for stort bildeArctic Futures International Polar Foundation

Nord-Norges Europakontor og NSPA-nettverket var tungt inne på arrangørsiden i år. Dette gjorde at årets konferanse fikk et ytterligere regionalt løft og legitimitet. Grønlands utenriksminister, Vittus Qujaukitsoq åpnet heldagskonferansen, og påpekte den økte internasjonale interessen for regionen, og viktigheten av at konferanser som Arctic Futures Symposium finner sted, for å spre faktabasert kunnskap.

Det er fjerde gang at Nord-Norges Europakontor er med å arrangere denne konferansen, og blant innlederne var varaordfører i Tromsø, Jarle Aarbakke, som fortalte om forskningskompetansen på Arktis som finnes i Tromsø. Han deltok i sesjonen om bærekraftige samfunn i nord og fortalte blant annet hvor avhengig tradisjonelle yrker i nord, som fiske, er avhengig av tilflytting til regionen. Samerådsrepresentant Gunn Britt Retter deltok i sesjonen om Arktisk Råd og fokuserte blant annet på manglende økonomisk støtte til urfolk i Arktis råd, noe som hun mener bør gjøres noe med.

 

 

 

Tidligere utenriksminister i Estland og nåværende EU-parlamentariker Urmas Paet var også på talerstolen. Paet poengterte den økende interessen for Arktis, også fra land utenfor regionen. Han snakket om viktigheten av å bevare Arktis som et lavspenningsområde, og at det er avgjørende å finne en god balanse mellom miljøvern og økonomisk aktivitet. Paet mener Arktisk Råd er det sentrale samarbeidsforumet i regionen, og la vekt på at EU kan bidra til samarbeidet ved å for eksempel utvikle infrastrukturen i Arktis.

 

De ulike innleggsholderne gjennom dagen var stort sett enige om at det er viktig å legge til rette for en bærekraftig ressursutnyttelse. Viktigheten av at EU og andre organisasjoner ikke må behandle Arktis som en gigantisk vernesone var også viktige poeng som ble tatt opp. Arktis er ikke et museum, det er en region hvor det bor mange mennesker, og EU må lytte til hvilke behov lokalbefolkningen har.