Prosjektseminar om bærekraftig mineralutvinning i Kolarctic-regionen

Prosjektseminar om bærekraftig mineralutvinning i Kolarctic-regionen

Klikk for stort bilde Norut (Northern Research Institute) er blant partnerne i dette prosjektet, som offisielt avsluttes 31. desember.

 2. desember avholdes det avsluttende seminaret for SUMILCERE-prosjektet, som startet opp 1. januar 2013. Prosjektet, hvis fulle tittel er Sustainable mining, local communities and environmental regulation in the Kolarctic area, er et samarbeid mellom ulike forskningsinstitusjoner i Kolarctic-regionen.

Prosjektet er finansiert gjennom Kolarctic-programmet, som er en del av EUs naboskaps- og partnerskapsinstrument (ENPI), herunder grenseregionalt samarbeid (CBC). Programmet finansierer prosjekter som bidrar til samarbeid og utvikling mellom de fire nabolandene i nord, og både offentlige myndigheter, private bedrifter og organisasjoner kan søke om prosjektmidler. Mer om Kolarctic-programmet finner du her.

Prosjektets overordnede mål har vært å bygge opp under offentlig-private samarbeid for å oppnå bærekraftig utvikling, å støtte forskningssamarbeid og nettverksbygging, samt å bidra til å minske risikoen for investorer i gruveindustrien. Prosjektets resultat er et sett med metodiske verktøy og anbefalinger til bruk for industrien og myndighetene. Les mer om prosjektet her.

SUMILCERE-seminaret finner sted på den finske delegasjonen til EU her i Brussel. Blant annet vil Arild Buanes fra Norut delta i paneldiskusjonen. Følg lenkene for program og påmelding.