Presenterer mulig Nordland-prosjekt på energikonferanse i Brussel

Presenterer mulig Nordland-prosjekt på energikonferanse i Brussel

Klikk for stort bildeDen norske selskapet TideTec utvikler løsninger innenfor tidevannsenergi, og vurderer ulike steder i Nordland som mulig lokalitet for et pilotprosjekt. 

I forbindelse med European Sustainable Energy Week (EUSEW) arrangerer Informal Baltic Sea Group (iBSG) et seminar den 15. juni med tema fornybar energi og bærekraftig transport i Østersjøregionen. Spesielt løsninger innen maritim energi vil stå i fokus under seminaret.

 

Programmet er tilgjengelig her, og påmelding finner du her.

 

TideTec er et norsk selskap med base i Oslo. Selskapets idé er å konstruere broer med vendbare turbiner som produserer strøm av tidevannsstrømninger. I november kvalifiserte TideTec seg til det europeiske forskningsprogrammet Eurostars. Små og mellomstore bedrifter konkurrerer her om tilskudd til markedsrettet innovasjon. Ved innvilget søknad får søkerne midler og en øvre tidsramme på tre år til å utvikle teknologien til et markedsklart sluttprodukt.

 

iBSG-seminaret samler foredragsholdere fra både de deltagende regionene i nettverket og fra EU-institusjonene. Fordi arrangementet foregår under European Sustainable Energy Week vil seminaret ha bred deltakelse også fra aktører som ikke er basert i Brussel.

 

Informal Baltic Sea Group (iBSG) er er uformelt nettverk som representerer ca. 55 regionkontor og organisasjoner fra Østersjøregionen i Brussel. Nettverkets viktigste mål er å bygge partnerskap i regionen, samt å fremme regionale interesser mot EU-systemet. Også norske regionkontor er aktive i iBSG-nettverket.