Overgangen til et grønt Europa skjer i regionene

Overgangen til et grønt Europa skjer i regionene

Klikk for stort bilde  

I løpet av september holdes European Week of Regions and Cities og denne gangen går Brussels største regionalpolitiske konferanse av stabelen i digitalt format med Nord-Norge medvirkende på to seminarer.  

Nord-Norges Europakontor er medarrangør på arrangementene «Circular Economy in Artic Industries» og «Localizing the European Green Deal».  

– Vi ønsker gjennom disse arrangementene å trekke fram hvordan regioner spiller en essensiell rolle i Europas overgang til et bærekraftig samfunn, og det vil bli diskutert hvordan regioner kan bidra til det grønne skiftet, sier rådgiver ved kontoret Tina Melfjord.  

Begge arrangementene gjennomføres 19.10.2020, «Circular Economy in Artic Industries» starter 09.30 og «Localizing the European Green Deal» begynner 11.30. 

 
Industripark på Helgeland pionér på sirkulærøkonomi 

I overgangen til et grønt Europa må vi lære av foregangsmodeller, og hente inspirasjon fra de som får det til.  

Som en del av «EU Regions Week» vil Northern Sparsely Populated Areas (NSPA) nettverket, i samarbeid med Scotland Highlands and Islands, være vertskap for et arrangement hvor initiativer i eller nært Arktis som allerede er godt i gang med å jobbe mot en klima-nøytral økonomi trekkes fram. 

Lurer du på hva European Green Deal er? Les vår utfyllende og dyptgående rapport her. 

Det er en rekke regioner i og nært Arktis som allerede har arbeidet med sirkulærøkonomi i flere år, og i løpet av arrangementet vil fire ulike prosjekter og tilnærminger for sirkulærøkonomi presenteres. Her skal Senter for Industriell forretningsutvikling ved Nord universitet prate om sine erfaringer med sirkulærøkonomi. Senteret har sterkt tilknytning til Mo Industripark, som startet med sirkulærøkonomi før det var et begrep, og som kjenner konseptet godt.  

Marianne Steinmo ved senteret skal snakke om blant annet hva forskningen sier om hvordan man lykkes med utvikling innenfor sirkulærøkonomi. 

Les mer, og meld deg på her! 

 

Å lokalisere «the European Green Deal» 

The Green Deal gjennomføres ikke fra kontorer i Brussel, men ute i Europas regioner. For å nå målene må EU hente inspirasjon og lære av regionene som allerede har begynt tilpassingen. Sammen med Veneto i Italia arrangerer Nord-Norges Europakontor et seminar hvor vi vil vise fram de gode regionale initiativene som allerede er påbegynt. 

Fra Nord-Norge vil Ungdommens fylkesrådsleder fra Nordland Max Hoffmann snakke om ungdommenes forventning til det grønne skiftet og hvordan Bodøs kulturhovedstadprosjekt vil være med på å løfte det grønne Europa. 

Det finnes mange eksempler på tiltak som er satt i gang rundt omkring i Europas regioner, og gjennom dette arrangementet vil ulike talere fra flere lands regioner diskutere hva som allerede gjøres for å skape et grønnere Europa.  

Her kan du melde deg på seminaret og lese mer om de ulike talerne.