Ønsker tettere nordisk samarbeid

Ønsker tettere nordisk samarbeid

Klikk for stort bilde

Kontoret møtte torsdag statsråd Elisabeth Aspaker 

For Nord-Norges Europakontor var det viktig å vise hvordan vi jobber med bestemte spørsmål, da spesielt innenfor arktisk-, regional- og fiskeripolitikk. Forslag til EUs nye arktiske politikk ble offentliggjort dagen før av Europakommisjonen og EUs utenrikstjeneste. Vi brukte derfor den som et eksempel på hvordan vi jobber opp mot EU.

 

Nord-Norges Europakontor presenterte også hvordan vi samarbeider med andre regionkontor i Norden. Da spesielt vår deltakelse i NSPA  et regionalpolitisk samarbeid mellom 14 regioner i Nord- og Øst-Finland, Nord- og Mid-Sverige og Nord-Norge. Dette var av interesse for statsråden, da Norge i oktober overtar formannskapet i Nordisk Råd. Hun var imponert over jobben vi gjør med NSPA-samarbeidet, og oppfordret til å utvikle det ytterligere.  

 

Aspaker var blant annet i Brussel for å møte med Norges ambassadører utstasjonert i Europa. Møtet mellom statsråden og Nord-Norges Europakontor var en del av Aspakers innføring i hvordan Norges regionkontor i Brussel arbeider.