Ønsker mer norsk LNG til EU

Ønsker mer norsk LNG til EU

Klikk for stort bilde Kiira Keski-Nirva

Norge er en viktig strategisk samarbeidspartner for EU, og norsk gass spiller en sentral rolle i EUs energisikkerhet og klimamål.

Det sa Europakommisjonens visepresident for energiunionen, Maroš Šefčovič, som sammen med olje- og energiminister Tord Lien snakket til en full sal i Litteraturhuset i Oslo 12. februar.

 

Både Šefčovič og Lien ønsker enda tettere samarbeid mellom Norge og EU i forbindelse med utviklingen av en europeisk energiunion, som er et av Europakommisjonens flaggskipprosjekter.

 

I går 16. februar presenterte Šefčovič sammen med energikommisær Miguel Arias Canete en energisikkerhetspakke som åpner enda flere muligheter for norsk gasseksport til EU. Kommisjonen la blant annet fram en strategi for bruk av LNG i EU og et forslag til nye regler angående forsyningssikkerhet av gass.

 

Ifølge kommisær Canete er gass viktig i EUs arbeid for å diversifisere energikilder. Den kan nemlig erstatte kull og støtte økt produksjon av fornybar energi i Europa. Norge som en pålitelig og stabil partner, kan bidra i stor grad til å nå disse målene.

 

Pakken, som ble publisert i dag, er et av de første konkrete stegene mot en energiunion. I løpet av 2016 kommer kommisjonen til å presentere ny politikk og nye forslag til EU-regelverk, som blant annet energieffektivitet, elektrisitetsmarked og fornybar energi. Som en del av EØS-avtalen må Norge implementere EUs energiregelverk.