Ønske om å endre transportnettverket i Europa: Kan inkludere Ofotbanen

Ønske om å endre transportnettverket i Europa: Kan inkludere Ofotbanen

Foto: Narvik Havn - Klikk for stort bildeFoto: Narvik Havn18. oktober arrangerer vi transportseminar om europeisk jernbaneforbindelse til Arktis i Europarlamentet.  

I samarbeid med finske og svenske regionskontor og prosjektgruppen Botniske Korridoren er Nord-Norges Europakontor med på å arrangere seminaret Future of the TEN-T Core Network Corridors: Tapping the potential of the NorthSe hele programmet nederst.

Seminaret samler politiske representanter fra nordiske regioner, Europaparlamentet, Kommisjonen og aktører fra jernbaneindustrien til diskusjon om TEN-Ts fremtidige kjernekorridorer. Samferdselsråd Svein Eggesvik fra Nordland fylkeskommune representerer Nord-Norge under paneldebatten.

Den «botniske korridoren» er forespeilet å strekke seg fra sørvest i Finland, opp og rundt Bottenvika, og ned til Sør-Sverige. Videre er formålet å legge dette botniske nettverket til de eksisterende kjernenettverkskorridorene Scandinavian-Mediterranean og North Sea-Baltic, slik at de forlenges og forbinder dem og sikrer en grenseoverskridende forbindelse mellom Finland, Sverige og Norge.

Kontoret jobber for at Ofotbanen til Narvik skal bli en del av denne mulige kjernekorridoren ettersom det kan gi positivt utslag for eksport av nordnorske produkter. Forbindelsen mellom Nord-Finland, Nord-Sverige og Nord-Norge er en viktig rute for internasjonal handel med jernmalm, mineraler, fiskeri og akvakultur.

Seminaret finner sted i Europaparlamentet 18. oktober fra kl 13-15. Parlamentarikerne Jens Nilsson (S&D) og Merja Kyllönen (GUE/NGL) innleder arrangementet, etterfulgt av tre «key note»-taler før paneldebatten.

Ta kontakt med brussel@northnorway.org dersom du ønsker å delta på arrangementet. Påmeldingsfrist: 11. oktober.

Les også: EU ønsker å høre fra transportaktører

Klikk for stort bildebothnian