Omdiskutert handelsavtale vedtatt

Omdiskutert handelsavtale vedtatt

Klikk for stort bilde

EU og Canada ble i dag enig om handelsavtalen CETA. Avtalen har tatt syv år å forhandle, og da avtalen ble behandlet i oktober la Belgia ned veto. 

The Comprehensive Economic and Trade Agreement (CETA) er en avtale som åpner opp markedene mellom EU og Canada og vil få stor innvirkning for handelen mellom de to partene.
 
– Sammen kan vi bygge broer fremfor murer, sa CETA-rapportør Artis Pabriks i Europa-parlamentet etter avstemmingen.
 
Han mener avtalen legger til rette for åpenhet og vekst fremfor proteksjonisme og stagnasjon. Avtalen møtte likevel motstand da den skulle vedtas i oktober. Wallonia-regionen i Belgia var bekymret for rettighetene til bøndene som ville møte ny konkurranse fra Canadisk import, og hindret det videre arbeidet med avtalen.
 
I avtalen som i dag ble vedtatt var det derfor med en tilføyelse som holdt enkelte landbruksprodukter utenfor. Avstemmingen endte med 408 mot 254 stemmer, mens 33 representanter valgte å ikke stemme.
 
EUs mest ambisiøse handelsavtale
BBC omtalte i høst CETA som EUs hittil mest ambisiøse handelsavtale. Handelen mellom EU og Canada er på over 60 milliarder euro årlig, og forventes å øke med 20 prosent når CETA trer i kraft.
 
Deler av avtalen vil tre i kraft allerede fra april i år.
 
– En alliert vi kan stole på
CETA-rapportør Artis Pabriks sier i en pressemelding fra Europaparlamentet at Canada er et land EU har like verdier med, og en alliert som EU kan stole på. Pabriks mener CETA vil være en veiviser for fremtidige handelsavtaler over hele verden.