Ofotbanen og Narvik havn blir EU-korridor

Ofotbanen og Narvik havn blir EU-korridor

Klikk for stort bildeEuropakommisjonen foreslår og forlenge én av korridorene til Narvik. Illustrasjon: DG MOVEAv kun 9 korridorer i EU, kan Ofotbanen komme øverst på prioritetslista til EU.

Den 6. juni 2018 la Europakommisjonen fram detaljene om forslag til budsjett for transport for perioden 2021-2027. Dersom de får det som ønsket, vil kjernekorridoren inkludere Ofotbanen og Narvik havn.

– Det er strålende nyheter at Europakommisjonen ønsker å forlenge en av Europas viktigste korridorer til Narvik. Det vil være behov for økt kapasitet på Ofotbanen i årene framover og da vil EU-midler komme veldig godt med for å fjerne flaskehalser, sier Torjus Kleiven Kandal som har ansvar for transport på Nord-Norges Europakontor

  • Se kart over kjernekorridorene, inkludert forslaget med å innlemme Den botniske korridoren (rundt Bottenvika) og Ofotbanen her.

Norge støtter

I slutten av april sendte statsråd for samferdsel, Ketil Solvik Olsen, brev til Europakommisjonen med ansvar for transport (DG MOVE), sin fornyede støtte til å gjøre jernbanen fra Sverige til Narvik som en del av kjernekorridoren Skandinavia-Middelhavet.

Vi på Nord-Norges Europakontor har i flere år arbeidet sammen med finske og svenske regioner i prosjektet Bothnian Corridor for å få dette til. Vi har arbeidet strategisk opp mot både Europaparlamentet og Europakommisjonen, og nasjonale myndigheter med å vise viktigheten av forlengning av korridoren.

Investerer i Arktis

Et av kontorets prioriterte områder i vårt arbeid i Brussel er å bedre infrastrukturen i Nordområdene. Jernbanen er ikke bare viktig for å frakte malm fra gruvene i Kiruna til Narvik havn, men også kjempeviktig for å bringe gods til og fra landsdelen.

– Over flere år har vi etterlyst investeringer fra EU på infrastruktur i Arktis, og som de selv har vedtatt i egne arktiske dokumenter. Det er herlig å se at EU innfrir lovnadene om penger til prosjektet, dette blir da den første EU-korridoren som går over polarsirkelen, sier Kandal.

Arbeidet begynner i år

Malmbanen, inkludert Ofotbanen, og Narvik havn er allerede på EUs kjernenettverk, men her ligger det mindre pengestøtte som enn om man har status som kjernekorridor. Forslaget innebærer ikke å innlemme strekningen Österbro-Oslo i kjernenettverket, som Sverige og Norge opprinnelig ønsket. Siden Norge ikke er EU-medlem, gis det i utgangspunktet ikke EU-penger til infrastrukturen på norsk side av grensa.

Forslaget fra Europakommisjonen blir nå sendt til både Europaparlamentet og EU-landene (Rådet) som skal bli enige seg imellom hva som blir det endelig utfallet. Det er forventet at en er ferdigforhandlet senest i mai 2019.

Spaden settes i jorda allerede i år. Den svenske regjeringen kunngjorde i forrige uke at byggingen av Norrbotniabanan mellom Umeå og Luleå begynner i 2018. Svenskene vil søke midler fra EUs finansieringsmekanisme CEF, siden dette nå ligger an til å få status som kjernekorridor. 

Innleder samtaler med norske myndigheter

Videre, svenskene lanserte i sin nasjonale transportplan flere tiltak på Malmbanen, inkludert jernbaneforlengelser og innføring av ERTMS signalanlegg på strekningen Luleå-Riksgränsen (Narvik). Planen inkluderer også store reinvesteringer på Malmbanen (strømlinjer, spor) og bro over Kalix-elva. Videre ber regjeringen Trafikverket å kartlegge feil og mangler på ruten Narvik-Luleå. Det gjøres også investeringer på E12.

På pressemøtet 4. juni kom det også fram at den svenske regjeringen vil innlede en dialog med norske myndigheter for raskere å utvikle Malmbanen/Ofotbanen.