Ofotbanen og Narvik havn blir EU-korridor

Ofotbanen og Narvik havn blir EU-korridor

Grafikk: Bothnian Corridor / Commission (NB! ikke siste utgave av det nyeste forslaget til kommisjonen) - Klikk for stort bildeGrafikk: Bothnian Corridor / Commission (NB! ikke siste utgave av det nyeste forslaget til kommisjonen)
Av kun 9 korridorer i EU, kan Ofotbanen komme øverst på prioritetslista til EU.

I dag, 6. juni, la Europakommisjonen fram detaljene om forslag til budsjett for transport for perioden 2021-2027. Dersom de får det som ønsket, vil kjernekorridoren inkludere Ofotbanen og Narvik havn.

– Det er strålende nyheter at Europakommisjonen ønsker å forlenge en av Europas viktigste korridorer til Narvik. Det vil være behov for økt kapasitet på Ofotbanen i årene framover og da vil EU-midler komme veldig godt med for å fjerne flaskehalser, sier Torjus Kleiven Kandal som har ansvar for transport på Nord-Norges Europakontor

  • Se kart over kjernekorridorene, inkludert forslaget med å innlemme Den botniske korridoren (rundt Bottenvika) og Ofotbanen, her (dette er et tidligere forslag, og ikke siste versjon fra Europakommisjonen).

Norge støtter

I slutten av april sendte statsråd for samferdsel, Ketil Solvik Olsen, brev til Europakommisjonen med ansvar for transport (DG MOVE), sin fornyede støtte til å gjøre jernbanen fra Sverige til Narvik som en del av kjernekorridoren Skandinavia-Middelhavet.

Vi på Nord-Norges Europakontor har i flere år arbeidet sammen med finske og svenske regioner i prosjektet Bothnian Corridor for å få dette til. Vi har arbeidet strategisk opp mot både Europaparlamentet og Europakommisjonen, og nasjonale myndigheter med å vise viktigheten av forlengning av korridoren.

Investerer i Arktis

Et av kontorets prioriterte områder i vårt arbeid i Brussel er å bedre infrastrukturen i Nordområdene. Jernbanen er ikke bare viktig for å frakte malm fra gruvene i Kiruna til Narvik havn, men også kjempeviktig for å bringe gods til og fra landsdelen.

– Over flere år har vi etterlyst investeringer fra EU på infrastruktur i Arktis, og som de selv har vedtatt i egne arktiske dokumenter. Det er herlig å se at EU innfrir lovnadene om penger til prosjektet, dette blir da den første EU-korridoren som går over polarsirkelen, sier Kandal.

Arbeidet begynner i år

Malmbanen, inkludert Ofotbanen, og Narvik havn er allerede på EUs kjernenettverk, men her ligger det mindre pengestøtte som enn om man har status som kjernekorridor. Forslaget innebærer ikke å innlemme strekningen Österbro-Oslo i kjernenettverket, som Sverige og Norge opprinnelig ønsket. Siden Norge ikke er EU-medlem, gis det ikke EU-penger til infrastrukturen på norsk side av grensa.

Forslaget fra Europakommisjonen blir nå sendt til både Europaparlamentet og EU-landene (Rådet) som skal bli enige seg imellom hva som blir det endelig forslaget.

Spaden settes i jorda allerede i år. Den svenske regjeringen kunngjorde i forrige uke at byggingen av Norrbotniabanan mellom Umeå og Luleå begynner i 2018. Svenskene vil søke midler fra EUs finansieringsmekanisme CEF, siden dette nå ligger an til å få status som kjernekorridor.