OECD-rapport skal trygge nordnorske interesser i EU

OECD-rapport skal trygge nordnorske interesser i EU

Klikk for stort bilde NRK Rapporten utføres på bestilling fra NSPA-nettverket, og Nord-Norges Europakontor er med og koordinerer arbeidet.  

NSPA-nettverket starter nå sammen med OECD arbeidet med en rapport som skal se på mulighetene for vekst og samarbeid i våre fylker, og skal være et verktøy for vårt felles arbeid opp mot EU-systemet. 

 

Rapporten vil ta form av en såkalt Territorial Review, og vil dra nytte av strategier og kunnskapsgrunnlag fra offentlige og private aktører i regionen. Arbeidet med OECD-rapporten er startet opp, og referansegruppen for Nord-Norge har allerede møttes. I mars møtes aktører fra alle involverte regioner i Brussel. OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development) er verdensledende på analyse innen regional utvikling, og tilbyr en uavhengig diagnostikk av nøkkeltrender, utfordringer og uutnyttede muligheter, samt strategiske anbefalinger basert på suksesserfaringer fra andre OECD-regioner.

 

Viktig verktøy for interessefremming

 

NSPA-nettverket er en stemme som lyttes til når regionalutvikling diskuteres i Brussel. De nordnorske fylkene vil være synlige i prosessen når EU om et års tid starter arbeidet med å evaluere inneværende programperiode og regelverk for regionalstøtte, Særlig ordningen med differensiert arbeidsgiveravgift er viktig for Nord-Norge å få beholde, og oppdaterte data og mulighetsbeskrivelser vil være et sentralt virkemiddel i arbeidet med å trygge våre interesser opp mot EU-institusjonene.

 

Nasjonal rapport får regional motpart

 

Under Arctic Frontiers 2015 i Tromsø presenterte en ekspertgruppe nedsatt av statsministrene i Norge, Sverige og Finland rapporten «Growth from the North», som utforsker hvordan de tre landene kan sørge for bærekraftig vekst i skandinavisk Arktis. Denne rapporten får nå en solid regional oppfølging i form av en OECD-rapport for NSPA-området. I «Growth from the North» trekkes NSPA-nettverket fram som en viktig samarbeidsarena. Det er viktig at også det regionale nivået er på banen i nordområdespørsmål, da EUs virkemiddelapparat og finansiering i stor grad er bygd opp rundt regionale aktører.

 

Hva er NSPA?

 

NSPA, eller Northern Sparsely Populated Areas, er et samarbeidsnettverk mellom 14 regioner i Norge, Sverige og Finland. Disse regionene har felles utfordringer og mål, og jobber sammen for å øke bevisstheten rundt NSPA-området i EU. Nettverket ønsker å påvirke EU-policy samt å skape en plattform for best practice. Ler mer på NSPAs hjemmesider.