OECD på spennende Nord-Norge tur

OECD på spennende Nord-Norge tur

Klikk for stort bildeDifferensiert arbeidsgiveravgift stod på agendaen da OECD sine representanter var på visitt i Nord-Norge.

Søndag 27. september gikk en gruppe eksperter fra OECD (The Organisation for Economic Cooperation and Development) om bord på Hurtigruten i Bodø. I ekte nord-norsk vær ble det sammen med bedriftsledere, representanter fra fylkene og utdanningssektoren avholdt forskjellige seminarer og møter på seilasen mot Kirkenes.

 

Bakgrunnen for besøket er en bestilling fra NSPA-nettverket (Northern Sparsely Populated Areas), der fylkeskommunene i Nord-Norge, nordlige Sverige og nordlige Finland inngår. Bestillingsverket er en såkalt territorial review. Dette er en rapport som skal kunne gi informasjon om hovedtrender, utfordringer og muligheter, med tilhørende anbefalinger.

 

Undersøkelser fra OECD ble gjort gjennom intervjuer av bedrifter, eksperter og offentlig sektor. Rapporten er også ment å brukes opp mot EU når de går i gang med evalueringen av dagens statsstøtteordning, hvor differensiert arbeidsgiveravgift er et av de store temaene. I den forbindelse jobber Nord-Norges Europakontor for å beholde dagens statsstøtteordning, som kan ha en verdi på opp til 7 milliarder norske kroner.

 

Differensiert arbeidsgiveravgift er vårt kontor sin primæroppgave ettersom dette er med på å gjøre det attraktivt å starte og drive næringsvirksomhet i landsdelen vår, noe som igjen vil føre til flere arbeidsplasser og økt aktivitet i landsdelen.

 

OECD sitt opphold i Nord-Norge ble arrangert i et samarbeid mellom Nord-Norges Europakontor, samt Nordland Fylkeskommune, Troms Fylkeskommune og Finnmark Fylkeskommune, og fra vårt kontor i Brussel stilte Trond Haukanes som representant.  

 

Som en del av programmet ble det avholdt presentasjoner fra forskjellige aktører i Kirkenes 1. oktober. Du kan se alle presentasjonene her.

 

Turen til Nord-Norge er den andre av tre turer som OECD skal ha i NSPA-området. Første arrangement var i Nord-Finland, til neste år går turen til Nord-Sverige.