OECD: NSPA har mye potensial

OECD: NSPA har mye potensial

Klikk for stort bildeFra venstre:Fylkesvaraordfører i Finnmark, Ragnhild Vassvik, OECD Vise-generalsekretær Mari Kiviniemi, fylkesrådsleder i Troms, Cecilie Myrseth og fylkesrådsleder i Nordland, Tomas Norvoll Kiira Keski-Nirva

De nordnorske fylkene har jobbet sammen med NSPA og OECD i nesten to år, og på mandag ble rapporten om NSPA-regionene offisielt godkjent av OECD i Paris. Alle fjorten NSPA-regionene var tilstede.

Rapporten ser på mulighetene for vekst og samarbeid i NSPA-regionen (Northern Sparsely Populated Areas) i sin helhet, både i de enkelte fylkene og på nasjonalt nivå. Den påpeker at regionen skiller seg ut fra resten av Europa både når det gjelder klima og avstander innad i fylkene samt til eksportmarkedene. Tanken bak initiativet var å skaffe argumentasjon mot EUs revisjon av støttetiltakene i de nordlige regionene i Norge, Sverige og Finland.

 

Regioner skaper nasjonal vekst

 

Den viktige dagen begynte med seminaret «Delivering productivity and competitiveness in rural areas». I åpningsinnlegget understreket OECDs vise-generalsekretær Mari Kiviniemi at «rural is not only about rural», fordi distriktene bidrar betydelig til vekst også i urbane strøk. Dette er tilfelle spesielt i Norge, der nasjonal økonomi er avhenging av verdiskaping og resursser som ligger i nord, poengterte fylkesrådsleder i Troms fylkeskommune, Cecilie Myrseth (AP), som i år er norsk representant i NSPA. Derfor må også transport og infrastruktur i de nordlige regionene utvikles mer, sa Myrseth.

 

Tomas Norvoll (AP), fylkesrådsleder i Nordland fylkeskommune, løftet frem Paris-avtalen som en viktig utviklingspådriver i nord. Det grønne skiftet er en mulighet til å skape vekst og sysselsetting i nord, i følge Norvoll.

 

 

NSPA tenker utenfor boksen

 

Etter seminaret deltok NSPA på en sesjon hvor rapporten ble offisielt godkjent. Chris McDonald, som ledet jobben i OECD, fortalte at det har vært komplisert men veldig lærerikt og givende å jobbe med fjorten regioner og tre land i denne rapporten. I følge McDonald demonstrerer regionene i NSPA evne å se outside the box, og han oppfordret nettverket til å styrke samarbeid enda mer.

 

Myrseth sammen med Erik Bergkvist fra Västerbotten og Risto Poutiainen fra Nord-Karelia takket OECD for rapporten og inspirerende forslag til hvordan regional utvikling i nord kan fremmes. Også nasjonale representanter fra Norge, Sverige og Finland kommenterte rapporten og ønsket den velkommen som et positivt bidrag til nasjonal regionalpolitikk.    

 

Skal synligjøre rapporten i Brussel

 

Nord-Norges Europakontor har koordinert arbeidet sammen med svenske og finske NSPA-kolleger i Brussel. I tiden framover skal kontoret synligjøre rapporten og bruke den som et sentralt verktøy i sin lobbyvirksomhet i byen. Det er flere aktuelle saker på dagsorden, som for eksempel EU sin arktiske politikk og EUs revisjon av regionale støttetiltak, som argumentasjonen i rapporten kan brukes til.  

 

Et sammendrag av rapporten vil bli offentliggjort i slutten av november, og hele rapporten vil bli tilgjengelig i mars 2017.

 

For bakgrunnsinformasjon, kan du lese denne artikkelen på vår nettside, eller se synspunkter fra Nordland fylkeskommune og Finnmark fylkeskommune. High North News har også skrevet flere artikler om saken.

 

 

Skrevet av Kiira Keski-Nirva