OECD lanserer rapport om NSPA

OECD lanserer rapport om NSPA

Klikk for stort bilde

 

Mandag 13. mars lanserer OECD sin rapport om Nord-Norge og resten av NSPA i Brussel.

I rapporten kommer Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling (OECD) med anbefalinger og forslag til både Nord-Norge og de øvrige regionene i NSPA. Målet med rapporten fra OECD er å styrke utviklingen i Europas nordområder.

Hovedfunnene fra rapporten vil legges frem hos Regionkomiteen i Brussels lokaler mandag 13. mars klokken 15.00. Representater fra Europakommisjonen, nasjonale representanter fra NSPA-landene og OECD vil være tilstede for å presentere og diskutere rapporten.

Norske representanter

Fylkesrådleder i Nordland, Thomas Norvoll, vil holde et innlegg og presentere Nord-Norge, mens fylkesrådleder i Troms, Cecilie Myrseth, vil åpne mottakelsen etter lanseringen.

Tirsdag 14. mars følger NSPA og OECD opp med et forum hvor fremtidige planer for regionen diskuteres, med et mål om at funnene fra rapporten kan bli utnyttet på best mulig måte. Her vil også EUs nye arktisk-politikk bli belyst, etterfulgt av en workshop for representanter fra NSPA.

Ønsker du å delta på lanseringen, og/eller forumet, kan du sende en mail til maja@northnorthway.org innen 3. mars.

Bakgrunn
NSPA (Northern Sparsely Populated Areas) består av 14 regioner fra Nord-Norge, nordlige Sverige samt øst- og nord-Finland. Regionen har de siste to årene vært del av en område-undersøkelse av OECD.

Studien som legges frem er unik på den måten at den samler 14 regioner i tre ulike land, hvor to av landene er EU-medlem og ett i EØS, hvor alle regionene har en spredt befolkning i den nordligste delen av Europa.