Obligatorisk kvotefordeling av asylsøkere kan få konsekvenser for Norge

Obligatorisk kvotefordeling av asylsøkere kan få konsekvenser for Norge

Klikk for stort bilde Statsministerens kontor

Europakommisjonens president, Jean-Claude Juncker la frem et forslag om obligatorisk kvotefordeling av asylsøkere denne uken.

Migrasjonspolitikk var det dominerende temaet under Europakommisjonens president, Jean-Claude Junckers første «State of the Union»-tale til Europaparlamentet tidligere denne uken.

 

Juncker presenterte Europakommisjonens plan om en felleseuropeisk innvandrings- og asylpolitikk. Hovedelementene inkluderer en permanent og obligatorisk fordelingsordning av flyktninger mellom EU-landene, en effektiv returpolitikk, bedre grensekontroll og økt bistand.

 

Planen vil, om den blir vedtatt, også få konsekvenser for Norge gjennom Dublin-forordningen

 

Juncker fremhevet blant annet at Europakommisjonen vil arbeide for et felleseuropeisk grense- og kystvaktsystem. EUs medlemsland er splittet i synet på en felles migrasjonspolitikk, særlig forslaget om obligatorisk kvotefordeling av asylsøkere.


I forslaget fra 9. september fastslår Europakommisjonen at også land utenfor EU som inngår i Dublin-samarbeidet, må delta i det planlagte kvotesystemet. I et slikt tilfelle blir forslaget dermed gjeldende for Sveits og EØS-landene Norge, Island og Liechtenstein.

 

En talsmann fra Europakommisjonen påpekte til nettavisen EUObserver at de juridiske detaljene er uklare og at man vil diskutere disse på et senere tidspunkt.

 

Junckers tale legger med dette grunnlaget for harde forhandlinger mellom medlemslandene, og vil påvirke den norske debatten rundt flyktningkrisen i Europas nærområder.

 

 

Denne saken er utdrag fra en artikkel som er skrevet av Terje Gravdal ved Stavangerregionens Europakontor og Alexander Burmo ved Trøndelags Europakontor. Hele artikkelen kan leses på deres hjemmesider.