Nytt formannskap i Rådet

Nytt formannskap i Rådet

Klikk for stort bilde

Første januar overtok Malta det roterende formannskapet i EU for første gang. Det neste halve året vil landet sette dagsorden og lede møtene i Det europeiske råd. 

Malta har valgt ut seks prioriteringsområder for det neste halvåret: Migrasjon, det indre marked, sikkerhet, sosial inkludering, EUs nærområder og maritime saker.

 

Sammen med Italia og Hellas er Malta ett av de første landene migrantene som ankommer via sjøveien over Middelhavet kommer til. De ønsker derfor å arbeide for et sterkere og mer strømlinjeformet europeisk asylsystem, og en jevnere fordeling av asylsøkere blant medlemslandene i EU. Dette innebærer en reform av Dublin-avtalen og opprettelse av et europeisk asylbyrå. De går også inn for å fortsette EUs arbeid for bærekraftige investeringer i Afrika og EUs nærområder, gjennom EUs eksterne investeringsplan for å takle underliggende migrasjonsårsaker.

 

Malta ønsker også å sette fokus på det indre marked, og spesielt på EUs digitale indre marked og energiunionen. Spesifikke saker som vil få særlig oppmerksomhet under det maltesiske formannskapet er blant annet EUs arbeid med geoblokking, Wifi4EU-forslaget og utrulling av 5G-nettet. Når det gjelder energi vil de starte forhandlingene om EUs vinterpakke og arbeide for at EUs investeringsplan forlenges og får økte midler, i tillegg til å prioritere EUs kapitalmarkedsunion.

 

Når det gjelder den europeiske sikkerheten, ønsker Malta å styrke EUs kamp mot terror gjennom økt informasjonsdeling og å opprette en felles database for nasjonale sikkerhetsmyndigheter, i tillegg til bekjempelse av terrorfinansiering gjennom EUs fjerde hvitvaskingsdirektiv. Grensekontrollen skal sikres bedre gjennom et nytt grensesystem (EU Travel Information and Authorisation System) som vil registrere tredjelandsborgeres inn- og utreise i Schengenområdet.

 

Et annet område som står høyt på maltesisk agenda er sosial inkludering, og spesielt likestilling. Malta ønsker å styrke kvinners deltakelse i arbeidsliv og spesielt ledelse, i tillegg til å fremme tiltak for bekjempelse av vold mot kvinner og barn. De planlegger også en ministerkonferanse om rettigheter for homofile, lesbiske, bifile og transpersoner i løpet av formannskapsperioden.

 

Formannskapslandet ønsker også å arbeide for å stabilisere EUs nærområder, spesielt Libya og Tunisia, i tillegg til å gjenoppta forhandlingene i konflikten mellom Israel og Palestina. I øst skal EU videreføre sin støtte til Ukraina men også søke økt samarbeid med Russland både globalt og regionalt.

 

Malta er en øynasjon med sterke maritime interesser, og de kommer til særlig å prioritere arbeid med implementeringen av EUs strategi for bærekraftig havforvaltning. Strategien skal styrke internasjonal havforvaltning og å sikre en bærekraftig blå økonomi.

 

Les mer om prioriteringene til det maltesiske formannskapet her