Nytt EU-system for å komme inn i Schengen-området

Nytt EU-system for å komme inn i Schengen-området

Klikk for stort bildeFrans Timmermans til venstre og Dimitris Avramopoulos.

Den 16. november la Europakommisjonen fram et forslag om å opprette et EU-system for reiseopplysninger og reisetillatelser (ETIAS).

I følge Kommisjonen vil det nye systemet føre til en mer effektiv forvaltning av EUs yttergrenser, forbedre den indre sikkerheten og gjøre lovlige grensekryssinger til Schengen-området lettere. Poenget med det nye systemet er å styrke kontrollen av reisende som forflytter seg i Europa uten visum. 

 

 – Å sikre grensene og beskytte innbyggerne våre er vår første prioritet. ETIAS vil dekke informasjonskløften ved å kryss-sjekke søkernes visumfritak og annen informasjon mot alle andre EU-systemer». sier Frans Timmermanns, visepresident i Europakommisjonen.

 

Norge er ett av de landene som har Schengen-yttergrense. Den ligger på Storskog i Finnmark. 

 

ETIAS kommer i tillegg til styrkingen av den nye grense- og kystvakten i kjølvannet av Jean-Claude Junckers «state of the union» tale fra September. ETIAS vil også bli det første konkrete resultatet av veikartet fra Bratislava.

 

 – ETIAS er det manglende leddet i vår grensekontroll. Det vil koble sammen arbeidet vi allerede gjør med migrasjon og sikkerhetspolitikk, og det vil styrke Schengen samarbeidet og gjøre det lettere for 95 prosent av de visumfrie reisende. Prinsippet om et åpent Europa skal ikke gå på bekostning av sikkerheten, sier kommisjonæren for migrasjon og innenrikssaker, Dimitris Avramopoulos.