Nye muligheter for norsk energieksport?

Nye muligheter for norsk energieksport?

Klikk for stort bilde

Kommisjonen kom 18. november med den første egenvurdering av fremgangen i arbeidet med EUs energi union, som ble lagt frem i februar i år. Et mer konkurransedyktig europeisk energimarked kan gi nye muligheter for norsk energieksport.

En sterk europeisk energi union med en fremtidsrettet klimapolitikk er en av Juncker-kommisjonens 10 nøkkelprioriteringer.

 

Europakommisjonen skal etter planen årlig legge frem en rapport som skal vurdere hvordan EU ligger an i arbeidet med å nå sine mål for en sterk europeisk energi union. Den første State of the Energy Union rapporten som kom i forrige uke fremhever at EU så langt gjør fremgang i sine klima og energimål for å bli et konkurransedyktig lav-karbon samfunn med sikker energitilgang i løpet av de kommende tiårene, og legger også frem informasjon om konkrete lovforslag som kommer i 2016.

 

Europakommisjonen peker på at det er gjort et viktig arbeid med medlemslandene for å fjerne eksisterende reguleringer som i dag er til hinder for eksport av elektrisitet og gass på tvers av landegrenser. Dette kan på sikt gi nye muligheter for Norge.

 

Det er fra europakommisjonens side ønskelig med mer energisamarbeid på tvers av langegrenser for å sikre energitilgang samt sørge for bedre effektivitet. Energisamarbeidet mellom Norge og Sverige trekkes i rapporten frem som et av få eksempler på et godt, effektivt energisamarbeid på tvers av landegrenser. 

 

Rapporten peker i tillegg på utfordringer knyttet til utviklingen av et felles europeisk energi marked, der manglende konkurranse på det europeiske energi markedet blir dratt frem. Det er også store ulikheter mellom medlemslandene når det kommer til nasjonale klimamål og selv om EU legger frem felles mål for Unionen er det nettopp på det nasjonale nivået klimatiltakene må gjennomføres.  Her kan du lese mer om EUs energi union og klimamål