Ny studie om Arktis

Ny studie om Arktis

Klikk for stort bilde

Anbefaler EU å fokusere på lokalbefolkningens ønsker og behov når det gjelder utviklingen i Arktis.

Europaparlamentets tenketank publiserte i forrige uke en studie ‘EU Arctic Policy in regional context’. Den var bestilt av parlamentets utenrikskomité, som diskuterte studien denne uken i Brussel, i kjølvannet av Europakommisjonens nye forslag til arktispolitikk.

 

Studien er skrevet og ble presentert av den kanadiske forskeren Gerald Stang fra European Union Institute for Security Studies.

 

Studien er stort sett i tråd med Nord-Norges posisjon når det gjelder Arktis og poengterer at EU sin arktiske politikk har utviklet seg til en riktig retning.

 

Sikkerhetssituasjon og olje- og gassvirksomhet i Arktis får mye oppmerksomhet i studien – to tema som kommisjonens policydokument ikke setter veldig stor fokus på.

 

Nok til å unngå konflikt

Sikkerhetsmessig er det ingen grunn til å bli bekymret, sier studien. Økt militæraktivitet i den russiske Arktis forklares som en naturlig reaksjon til økt interesse for regionen av eksterne aktører. Ifølge studien er eksisterende avtaler og ordninger som holder orden i regionen, som for eksempel Arktisk Råd, Polarkode av Internasjonal maritim organisasjon og Arktisk Kystvaktforum, nok til å unngå konflikt i Arktisk i den nærmeste framtiden.

 

EU kan fremme stabilitet i Arktis gjennom sine medlemsland og støtte multilateral samarbeid, men studien anbefaler ikke EU til å ta en større rolle enn det.

 

Usikkerhet rundt gass

Når det gjelder energispørsmål i Arktisk har EU en stor betydning som ett viktig og potensielt voksende marked for arktisk olje og gass. Det er foreløpig usikkerhet rundt europeisk forespørsel av gass, men med nokså langsom utvikling av fornybar teknologier er olje og gass helt nødvendige for europeisk forsyningssikkerhet i årene som kommer.

 

I tillegg er europeisk energiregelverk noe som arktiske olje- og gassprodusenter må forholde seg til daglig, og rapporten poengterer flere ganger at Norge ikke har innlemmet EU-direktiv fra 2013 om offshoresikkerhet. 

 

Fokus på lokalbefolkningen

Studien anbefaler at EU også i framtiden skal fokusere på lokalbefolkningens ønsker og behov når det gjelder utvikling i Arktis. Bærekraftig utvikling av ressurser og investeringer i forskning, utdanning og innovasjon nevnes som viktige tiltak. EU bør også fortsette å bidra til Arktisk Råd sin arbeid, selv om EU sin observatørstatus ikke er formelt bekreftet ennå.

 

Denne studien er et av verktøyene som parlamentet skal bruke i forbindelse med behandling av arktiskpolitikken til høsten. Utenrikskomitéen skal lede prosessen, med innspill fra miljøkomitéen, fiskerikomitéen og trolig også fra nærings- og energikomitéen.

 

Utenrikskomitéen har sitt neste møte den 29. og 30. august, og siden parlamentet har bare seks måneder til å lage rapporten, kan man forvente at det blir en travel høst med rapportskriving og debatt i alle fire komitéer.