Ny fylkesråd på EU-konferanse: – Vi må snakke om de uutnyttede talentene

Ny fylkesråd på EU-konferanse: – Vi må snakke om de uutnyttede talentene

Klikk for stort bildeFoto: Torjus Kleiven KandalKirsti Saxi, fylkesråd for kultur, miljø og folkehelse i Nordland fylkeskommune deltok i går på European Week of Regions and Cities (EWRC) for å snakke om hvordan europeiske regioner kan bidra til å nå FNs bærekraftmål. Nord-Norges Europakontor var medarrangør.

Denne uken retter EU blikket mot Europas regioner, og i den forbindelse er kontoret med på å arrangere to offisielle EWRC-arrangement. Arrangementet «Cohesion policy for a more social Europe: Regions and Cities inclusive for all» ble gjennomført av den italienske Veneto-regionen i samarbeid med Nord-Norges Europakontor og en rekke andre regioner med det overordnede temaet «Et mer sosialt integrert Europa». Fylkesråd Saxi fortalte om folkehelseinitiativer i nordlandsskolen, og satte dermed ordet på hvordan man på lokalt nivå kan bidra til en mer inkluderende hverdag for flere. God helse er FNs bærekraftsmål nummer tre.

Se innlegget hennes og resten av arrangementet her.

Klikk for stort bildeFoto: Julie BremnesUutnyttede talenter

– Altfor mange unge befinner seg i dag utenfor utdanning, jobb eller praksis i Europa men også i Nord-Norge. Vi må ikke glemme at alle mennesker har noe å bidra med. Ikke alle kan bli hva de vil, men alle kan bli noe. Jeg ønsker å referere til disse ungdommene som «uutnyttede talenter», uttalte Saxi på spørsmål om hvordan lokalpolitikere kan implementere FNs bærekraftmål i sine regioner.

Hun understrekte samtidig viktigheten av å ha et helhetlig perspektiv når det kommer til læring.

– Vi utvikler identiteten vår, selvbildet vårt, meninger og vaner gjennom interaksjon med andre. Sosial læring skjer både i klasserommet, men også i andre skolerelaterte aktiviteter. Man kan ikke snakke om akademisk læring som noe som er isolert fra sosial læring.

Se listen over alle samarbeidspartnerne og innlederne her

 Et ønske om samarbeid om folkehelseskoler

Saxi fremhevet at løsningen på unges utfordringer er å gi de en arena hvor de kan lykkes. Nordland fylkeskommune har derfor satt fokus på folkehelsefremmende skoler. I den sammenhengen oppfordret hun partnere i salen til å ta kontakt dersom det skulle være interesse for å samarbeide med Nordland. Målet med prosjektet er å øke kunnskapen om helsefremmende arbeidsmetoder i skolen. Sett i sammenheng med bærekraftsmål nummer 11 – å gjøre byer og bygder inkluderende, trygge, robuste og bærekraftige – traff hun spikeren på hodet hva gjelder konkrete tiltak.