Ny digital platform skal redusere europeiske handelshindringer

Ny digital platform skal redusere europeiske handelshindringer

Foto: Wikimedia/Zairon - Klikk for stort bildeFoto: Wikimedia/ZaironEU vil styrke det grenseoverskridende handelssamarbeidet gjennom digitalt nettverk.

Dagens Europa preges gjennomgående av grenseoverskridende former for økonomisk aktivitet. Hver dag krysser mellom 2 og 3 millioner arbeidstakere i EU og EØS-området en landegrense for å dra på jobb. Rundt en tredjedel av EUs befolkning bor i såkalte grenseområder, og disse områdene står i dag for drøyt 30% av EUs brutto nasjonalprodukt.

Europakommisjonen har som målsetning å styrke det regionale, grenseoverskridende samarbeidet i EU og EØS. Ifølge Kommisjonens beregninger vil en 20% reduksjon i unødvendige grensehindre kunne øke EUs BNP med rundt 2%. Disse tallene ble utgitt i forbindelse med Europakommisjonens melding «Boosting growth and cohesion in EU border regions», lansert i september i fjor.

Norske grensestasjoner en utfordring

På norsk side har det blitt utført egne undersøkelser med fokus på grensehindre for handel, på bestilling fra Utenriksdepartementet og Fiskeri- og næringsdepartementet. Rapporten gir inntrykk av at det norsk-svenske grensehandelen i all hovedsak fungerer på en effektiv måte. Av de nordiske landene, er det Sverige som av norske bedrifter oppfattes som det enkleste å drive handel med.

Svenske bedrifter oppfatter på sin side Norge og Island som vanskeligere å handle med enn Danmark og Finland, som i motsetning til Norge, befinner seg på innsiden av EUs tollunion. Utenlandske aktører opplever først og fremst åpningstidene på norske grensestasjoner som en utfordring. Alt tatt i betraktning foregår dog grensehandelen effektivt, og den norsk-svenske grensen spesielt framstår som den «enkleste» av tollunionens yttergrenser.

Hva kan du gjøre? Si din mening!

I januar i år kunngjorde EU, i samarbeid med Nordisk Ministerråd, lanseringen av en ny digital platform, «Boosting EU border regions». Dette er et profesjonelt nettverk som tar sikte på å redusere kompleksiteten, lengden og kostnadene ved grenseoverskridende samhandling over hele Europa. På nettstedet kan eksperter og interessenter diskutere og presentere konkrete problemstillinger og erfaringer fra handel i grenseområdene, samt presentere nye løsninger.

Ettersom alle tre av de nordnorske fylkene grenser til andre land, er også Nord-Norge definert som et grenseområde. Det er høyst sannsynlig at mange vil kunne dra nytte av å høre om erfaringer fra våre trakter.

Klikk for stort bilde

Skrevet av Jens I. H. Nielsen