Ny Arktispolitikk fra EU

Ny Arktispolitikk fra EU

Klikk for stort bildeEtter flere års arbeid er det nå kommet ny politikk for Arktis. 

EUs utenrikstjeneste (European External Action Service, EEAS) og Europakommisjonen presenterte i dag sitt forslag til ny arktisk politikk overfor Rådet og Europaparlamentet.

 

Nord-Norges Europakontor har fulgt prosessen med utformingen av EU sin arktiske politikk gjennom flere år. Kontoret har svart på høringer og fulgt prosessen tett helt fra starten i 2008. Det er derfor gledelig å se at en del av våre innspill har fått plass i dagens dokument.

 

Blant annet så ser vi at vårt innspill om et forum for regionale og lokale aktører er kommet med, samt at våre innspill angående maritim sikkerhet er vektlagt.

 

Videre er det viktig å merke seg at det legges stor vekt på at den europeiske delen av Arktis er et område med behov for økt satsning på utbygging av infrastruktur på tvers av landegrensene for å kunne utnytte potensialet til regionen. Det påpekes også at EUs politikk kan påvirke den framtidige utviklingen av europeisk Arktis gjennom implementering av EØS-relevant regelverk.

 

For Nord-Norges Europakontor blir det nå viktig å følge prosessen videre gjennom blant annet Europaparlamentet for å påvirke dem til å gjennomføre de positive tiltakene som er beskrevet i dette dokumentet og å fremme en balansert tilnærming.

 

Vi vil fortsette å fremme forsknings-, innovasjons- og beredskapskapasiteten som ligger i Nord-Norge. Samtidig som det er viktig å synliggjøre behovet for store transportinvesteringer i i Arktis.  Regionen er også viktig når det gjelder å sikre en bærekraftig vekst, inkludert  mat- og energi forsyning til Europa. Vår tilstedeværelse gir oss unik kunnskap om arktiske forhold.

 

Nord-Norges Europakontor koordinerer et samarbeidsprosjekt mellom Nord-Norge, de nordlige regionene i Sverige og Finland, hvor man har bedt OECD om å utforme en analyse av vår region. Her ønsker man å kartlegge potensiale Nord-Norge har for ytterligere vekst og finne ut hvor viktige statsstøtteordninger er for å stimulere til bosetting, flere arbeidsplasser og flere investeringer.

 

Nord-Norges nære forhold til Russland fremmet av bl.a. det viktige Barentssamarbeidet, bidrar til at vi bor og jobber i et område som er preget av et lavt spenningsnivå.

 

Europaparlamentet vil få dokumentet til behandling i løpet av høsten 2016.