NSPA: Store endringer på gang til tross for koronasituasjonen

NSPA: Store endringer på gang til tross for koronasituasjonen

Klikk for stort bildeDa styringsgruppen i Northern Sparsely Populated Areas (NSPA) møttes i slutten av mai, sto blant annet EUs arktispolitikk, statsstøttereglene og samlokalisering av Brussel-kontorene på agendaen

Styringsgruppen, som nå ledes av Nils-Olov Lindfors fra region Norrbotten, ble på møtet informert om den hurtige politikkutviklingen i EU. Blant annet kommer mulige endringer i statsstøtteregelverket og EUs arktispolitikk. NSPA-nettverket jobber også med å etablere et felleskontor i EU-hovedstaden.

God kontakt med Arktis-ambassadøren

Europakommisjonen har siden i høst hatt hendende fulle med Green Deal og koronakrisen som kom i vinter. I vår ble Michael Mann utnevnt som EUs mann i Arktis og nå skyter utviklingen av arktispolitikken fart.

NSPA-kontorene har allerede etablert god kontakt med EUs nye arktiske ambassadør. Målet er at også styringsgruppen får møte Michael Mann til høsten. For NSPA er det viktig at EU fortsetter å satse på bærekraftig utvikling i unionens nordligste region.

Viktig å stå samlet

Nord-Norge, Nord- og øst-Finland og Nord-Sverige utgjør sammen NSPA-nettverket. Regionene har mye til felles og jobber tett sammen inn mot EUs tunge institusjoner. Nå pågår det en prosess for å flytte de i dag separate kontorene inn i samme kontorbygg.

Et enda tettere samarbeid kan gjøre nettverket mer slagkraftig, sier direktør ved Nord-Norges europakontor Nils Kristian Sørheim Nilsen: – Med en samlokalisering av kontorene, får vi et mer effektivt og slagkraftig NSPA. Dette blir avgjørende for å sørge for at statstøttereglene fortsetter å spille på lag med nordnorsk næringsliv. Samtidig må vi sammen passe på at Arktispolitikken går i riktig retning.

NSPA-nettverket er helt sentralt i arbeidet for å beskytte de særnorske reglene som tillater regional differensiert arbeidsgiveravgift, en ordning som skaper mange arbeidsplasser i Nord-Norge.

Les mer om NSPA her