NSPA med innspill under presentasjon av Norges nordområdestrategi

NSPA med innspill under presentasjon av Norges nordområdestrategi

Foto: Margrete Løbben Hansen, Norges Delegasjon til EU - Klikk for stort bildeFoto: Margrete Løbben Hanssen, Norges Delegasjon til EUKontorets direktør, Nils Kristian Sørheim Nilsen, håper å se økt investering i nordområdene innenfor blant annet grensekryssende infrastruktur, digitalisering og utdanning.

Torsdag 18. januar 2018 ble Norges nordområdestrategi presentert i Brussel. Norges ambassadør til EU, Oda Helen Sletnes, åpnet presentasjonen med å omtale Arktis som et av Norges viktigste utenrikspolitiske interesseområder.

Norge må vedlikeholde den gode balansen mellom bevaring og bærekraftig bruk av våre arktiske ressurser, slik vi har gjort over flere århundre. Nordområdene skal være en region med fred, stabilitet og forutsigbarhet, uttalte ambassadøren.

Arrangementet på Norges hus tiltrakk flere gjester fra EUs utenrikstjeneste (EEAS), Kommisjonen, FN, og en rekke andre organisasjoner og bedrifter.

Se stor bildeserie nederst i saken.

Verdiskapning må forbli i nord

Nordområdestrategien ble presentert av Trond Gabrielsen, fra avdelingen for sikkerhetspolitikk og nordområdene i UD, og Vincent Fleischer, avdelingsdirektør i KMD.

Arktis er en region preget av godt internasjonalt samarbeid. EU er en viktig partner for Norge i nordområdene, uttalte Gabrielsen.

Fleischer var med på å utforme strategien, som har som mål å skape innovativ og bærekraftig utvikling i Nord-Norge.

Det er masse potensiale i nord. Og det mangler ikke på arbeidsplasser, men kvalifisert arbeidskraft og tilstrekkelig infrastruktur for å fullt utnytte dette potensialet. Samtidig er det viktig for fortsatt vekst at verdiskapningen også forblir der den skapes, uttalte Fleischer.

Norges representanter trakk frem Tromsø, «den arktiske hovedstaden», som eksempel på en attraktiv by der verdiskapning og bærekraftig utvikling står sentralt.

NSPA foreslo EU-investeringer

På vegne av NSPA-nettverket holdt Nord-Norges Europakontors direktør, Nils Kristian Sørheim Nilsen, innlegg sammen med lederne til Nord-Sverige og Nord- og Øst-Finlands Brussel-kontor.

NSPA la frem forslag til fremtidige EU-investeringer i arktiske strøk, der seks hovedområder ble trukket fram. Disse inkluderte blant annet bedre infrastruktur på tvers av landegrenser (jernbane, fly og vei), smart spesialisering, utdanning og digitalisering i nordområdene.

Innspillene baserer seg på konsultasjoner nettverket gjennomførte i samarbeid med Kommisjonen våren 2017. Se rapporten her (PDF, 452 kB).

Teknologisk motorvei

Et eksempel relevant for EU er forlengelsen av TEN-T kjernenettverkskorridorene til rundt Bottenvika, med en arktisk akse opp til Narvik via Ofotbanen. Vi har tidligere omtalt den «botniske korridoren». Les mer her.

Videre anbefalte Nilsen at Norge og EU investerer i fiberkabel som forbinder Nord-Amerika, Russland og Asia på tvers av Nordøstpassasjen.

Vi kan skape en teknologisk motorvei for å koble Arktis til verden og vice versa. Dessuten ville det løst mange av utfordringene vi står overfor i tynt befolkede områder, uttalte han.

Innspillene er rettet mot EU, som planlegger sin nye flerårige finansielle ramme for etter 2020, og den norske regjering.