Norske tunnelregler kan bli endret

Norske tunnelregler kan bli endret

Klikk for stort bildeTunnel Helena Normark

 

EU åpner for å vurdere nye sikkerhetstiltak for norske tunneler

Europakommisjonen har igjen åpnet en høringsrunde om tunnelsikkerhet for å vurdere om tunneldirektivet fra 2004 skal revideres. Tunneldirektivet skapte stor debatt og politisk mobilisering i Norge da det ble innført i 2006.

Hvis Europakommisjonen bestemmer seg for å gå videre med denne revisjonen kan et direktivforslag ventes i begynnelsen av 2018. Høringsrunden vil vare i 12 uker, og siste frist er satt til 10. september. Se spørreskjemaet fra kommisjonen her, og les mer om høringsrunden her.

Av over 10.000 EU-forordninger og direktiver som er innført i Norge siden avtalen ble inngått, er tunneldirektivet ett av til sammen to, hvor Norge har fått et unntak verdt å snakke om.

Norge har fått dispensasjon fra EU på ett punkt, som gjelder kravet til nødutganger. I EU er det krav til nødutganger i nye tunneler når trafikkvolumet overstiger 2000 kjøretøy per kjørefelt. Norge har fått unntak fra dette så lenge trafikkvolumet er under 4000 kjøretøy per felt i tunneler under 10. km. Begrunnelsen for det bunner i at vi har veldig mange flere, og små tunneler i Norge, enn hva som er vanlig i andre europeiske land. For alle tunneler over 500 meter er kravene gjeldende, og arbeidet med å utarbeide de har vært i gang i mange år allerede. I EU er det i dag påbudt med nødutganger i alle tunneler.