Norske fylker når ut i Europa

Norske fylker når ut i Europa

Klikk for stort bilde

Nord-Norges Europakontor og NSPA får ros fra Utenriksdepartementet

Den ferske rapporten: Fylkeskommunenes europeiske arbeid: Omfang og mangfold. En sammenstilling av fylkeskommunenes europeiske arbeid. Viktige roller for de nye regionene fra Utenriksdepartementet nevner Nord-Norges Europakontor som et sentralt verktøy for internasjonaliseringen av de tre nordligste fylkene.

 

I tillegg får den nordnorske deltakelsen i NSPA-nettverket ros: rapporten konkluderer med at spesielt OECD-studien har ført til enda tettere samhandling med Nord-Sverige og Nord-Finland på arbeid opp mot EU-nivå, og en enda sterkere og mer respektert stemme for NSPA og andre felles nordiske interesser.

 

Derimot ligger Nord-Norge litt bak når det gjelder norske suksesshistorier innen Horisont 2020 analysert i rapporten. Fram til nå er 30% av midlene delt ut, og det er flere år igjen, så interesserte nordnorske aktører har fortsatt tid til å score bedre med sine Horisont 2020-søknader, og på den måten forsterke sitt europeisk arbeid enda mer.

 

Europakommisjonen jobber nå med en midtveisevaluering av Horisont 2020 for å se om det er noe som bør gjøres annerledes i de Horisont-årene som man har igjen. Kommisjonen har også begynt å forberede det neste rammeprogram, fra 2020. Programmet kommer til å være et viktig verktøy for økt europeisk samarbeid, og det er flere norske aktører som skal jobbe for å påvirke kommisjonens forslag, som er forventet å bli lagt fram i andre halvdel av 2018.

 

Les UD sin rapport her, og få mer informasjon om midtveisevalueringen og norske synspunkter på Forskningsrådets nettside