Norske folkevalgte på lynkurs i Brussel

Norske folkevalgte på lynkurs i Brussel

 

Klikk for stort bilde

Representanter fra norske kommuner og fylkeskommuner fikk en solid innføring i Norges forhold til EU

EU har stor betydning for norske kommuner, derfor arrangerte de norske regionkontorene i samarbeid med KS Brusselkontor lynkurs i EU og EØS for folkevalgte og ledere i kommuner og fylker i forrige uke. Arrangementet samlet over 100 deltakere fra hele Norge. Gjennom to dager fikk kursdeltakerne et innblikk i hvordan Norge deltar i det europeiske samarbeidet, hva vi kan bruke EØS-avtalen og forholdet til EU til, og hvorvidt EU egentlig spiller noen rolle for kommuner og fylkeskommuner.

 

Kurset startet med en enkel innføring i hva EØS-avtalen egentlig er, og hvordan Norge og EU er knyttet sammen. Tett etterfulgt av et spennende foredrag av Åse Erdal, daglig leder ved KS Brusselkontor, som tok for seg EU og EØS til hverdags, en litt mer spisset presentasjon rettet mot kommuner. Erdal presiserte at EØS-området er Norges utvidede hjemmemarked og at dette i aller høyeste grad påvirker kommuner og fylkeskommuner i det daglige. Hun oppfordret norske kommuner og fylker til å delta mer aktivt i de mange EU-programmene som Norge deltar i gjennom EØS-avtalen. Her kan du lese rapporten EU-programmer: deltagelse og nytte for kommunesektoren fra 2015 for å lære mer om norsk deltakelse i EU-programmer.

 

 

Kursdeltakerne fikk også et meget interessant foredrag fra nordmannen Georg Riekeles som jobber for Europakommisjonens president Jean-Claude Juncker. Riekeles kartla EUs kort- og langtidsprioriteringer i tiden som kommer. Han nevnte blant annet kommisjonens arbeid med økonomisk vekst og investeringer, energiunionen, den økonomiske krisen i Hellas og migrasjonskrisen.

 

Migrasjonsspørsmålet ble også tatt opp av Eva Schultz, rettsråd ved Sveriges EU-representasjon som fortalte litt om hvordan Sverige håndterte den enorme økningen av innvandring i 2015. Hun avsluttet med å presisere at: «Migrasjon er ikke en krise, det er en global tilstand vi befinner oss i og vil fortsette å befinne oss i også i framtiden».

 

I forbindelse med kurset har Nord-Norges Europakontor hatt besøk av representanter fra Troms fylkeskommune, som besøkte kontoret og fikk en innføring i hva vi driver med her nede, i tillegg til representanter fra Nordland fylkeskommune. Hvis du er interessert i å være med på et lignende kurs til neste år, ta gjerne kontakt med oss her