Norges Råfisklag fornyer kontrakten

Norges Råfisklag fornyer kontrakten

Klikk for stort bildeRåfisklaget ser fram til to nye år som partner i kontoret. 

Norges Råfisklag følger i rekken av andre samarbeidspartnere som nylig har forlenget partnerskapskontrakten med Nord-Norges Europakontor. Råfisklaget har vært partner i kontoret siden januar 2011, og er en av kontorets eldste partnere. For Råfisklaget har Nord-Norges Europakontor vært en essensiell aktør for å koble norsk fiskeri opp mot EU-maskineriet i Brussel.

 

- Gjennom partnerskapsavtalen får fiskerinæringen og Norges Råfisklag tilgang til behandlingen av og prosesser knyttet til viktige saker som har relevans og kan ha betydning for norsk fiskerinæring, på et tidligere plan enn vi ellers ville ha gjort, sier Alf-Erik Veipe, .

 

Fiskeri- og sjømatnæringen er en av Nord-Norges viktigste næringer, og det er forventet at den vil få større betydning for verdiskapningen både på nasjonalt og europeisk plan framover. EU er fiskerinæringens viktigste marked. Det er derfor viktig for Norges Råfisklag at de har en arena for å kommunisere relevant informasjon og kunnskap om næringen til beslutningstakere i Brussel.   

 

Veipe sier at Råfisklaget har klare tanker om aktiviteten inn mot kontoret i tiden framover.

 

- Når det gjelder arbeidet fremover ønsker vi å være mer aktiv i bruken av og i samarbeid med kontoret. Dette fordi fiskeri- og sjømatsektoren vil få større betydning for regional og nasjonal verdiskapning fremover, sier Veipe.

 

Direktør ved Nord-Norges Europakontor, Trond Haukanes, er glad for at Råfisklaget ønsker å fortsette samarbeidet.

 

- At Råfisklaget ønsker å forlenge partnerskapsavtalen med oss, synes jeg er svært gledelig. Det gir oss en bekreftelse på at den jobben vi gjør her i Brussel er nyttig både for samarbeidspartnerne våre, og for landsdelen. Partnerne våre er også en viktig ressurs for kontoret som vi gjerne bruker, for eksempel i arrangementssammenhenger. Råfisklaget holdt blant annet innlegg under fjorårets Arctic Future Symposium, sier direktør Haukanes.

 

Nord-Norges Europakontor, som ble opprettet i 2005, er eid av de tre nordligste fylkeskommunene. I tillegg har kontoret i dag seks samarbeidspartnere, som stort sett har kontrakter på to år.