– Norge skal satse på utvikling i nord

– Norge skal satse på utvikling i nord

Klikk for stort bilde

I regjeringens EU-program blir Arctic Stakeholder Forum fremhevet.

«Norge skal være en aktiv deltaker i EU-programmer som kan bidra til en bærekraftig utvikling i nord», skriver regjeringen i arbeidsprogrammet for samarbeidet med EU 2017, som nylig ble lagt frem.

 

I arbeidsprogrammet trekker de frem prosjektene Horisont 2020 og Interreg, samt EUs nye initiativ Arctic Stakeholder Forum, som Nord-Norge og de andre regionene i NSPA (Northern Sparsely Populated Areas) er sentrale deltagere i.

 

Arctic Stakeholder Forum er opprettet blant annet for å se på hvordan EUs midler til forskning og utvikling kan komme regionene i nord til gode. Sammen med de øvrige regionene i nord, har Nord-Norges Europakontor i år arrangert møter i Tromsø og Kirkenes for å få innspill fra relevante aktører.

 

 

Frihandel for sjømat

I arbeidsprogrammet for samarbeidet med EU i 2017 legges det også vekt på at regjeringen vil fortsette arbeidet med å sikre frihandel for sjømat til EU-markedet. To tredeler av all norsk sjømateksport går til markeder i EU, og eksportverdien i 2016 var på over 60 milliarder kroner.