-Norge må omstille økonomien

-Norge må omstille økonomien

Klikk for stort bildeKlima- og miljøminister Vidar Helgesen Maja Busch Sevaldsen

Det sier klima- og miljøminister Vidar Helgesen som tidligere denne uken innledet seminaret grønn konkurransekraft i Brussel.

 

 

 

-Norge skal bli et konkurransedyktig lavutslippssamfunn innen 2050. For å få til dette må nærings- og samfunnslivet jobbe sammen poengterte Per Sandberg, sekretariatslederen for regjeringens ekspertutvalg for grønn konkurransekraft. Ekspertpanelet består av tidligere EU-kommisær for klima, Connie Hedegaard og Idar Kreutzer fra Finans Norge.

 

Nord-Norges Europakontor deltok tidligere denne uken på et frokostseminar om det grønne skiftet i regi av Norges delegasjon til EU, hvor rapporten grønn konkurransekraft var hovedtema. Konklusjonene fra rapporten og hvilke linjer man kan trekke til andre europeiske land ble diskutert av blant annet Grzegorz Radziejewski fra Europakommisjonen, Alexandre Affre fra Business Europe, Jeremy Wates fra European Environmental Bureu og Norges klima- og miljøminister Vidar Helgesen.

 

Petroleumssektoren ikke kan drive økonomien vår fremover for alltid. Utvinningen har sannsynligvis passert toppen og avkarboniseringen av den globale økonomien vil redusere etterspørselen på sikt. Fremtidens verdiskapning vil derfor i mye større grad handle om grønn konkurransekraft. Begrepet grønn konkurransekraft betyr i denne sammenhengen høy verdiskapning og full sysselsetting i et samfunn med reduserte klimagassutslipp. Norge har forpliktet seg til å redusere sine utslipp med 40 prosent innen 2030 i forhold til 1990-nivå, og målet er at Norge skal bli et lavutslippssamfunn innen 2050. Behovet for omstilling er derfor stort, sier Per Sandberg.

 

Klima- og miljøminister Vidar Helgesen påpekte at målene om å bli et lavutslippssamfunn innen 2050 vil kreve en fundamental endring av vår økonomi, men at det grønne skiftet ikke skal gå på bekostning av norsk konkurransekraft.

 

I arbeidet med rapporten var ekspertkomiteen i kontakt med store deler av norsk næringsliv, og de mottok 11 veikart fra forskjellige industrier, hvor næringen selv skulle skissere hvordan deres produksjon skal kutte i utslippene samtidig som de opprettholder eller øker verdiskapningen. For eksempel sikter prosessindustrien mot en dobling av produksjonen, samtidig som de skal ha tilnærmet nullutslipp innen 2050. Dette skal ifølge rapporten skje gjennom teknologiutvikling og implementeringen av den nye teknologi.