Norge kommer til å eksportere sjømat for over 90 milliarder kroner i 2016

Norge kommer til å eksportere sjømat for over 90 milliarder kroner i 2016

Klikk for stort bilde Nord-Norges Europakontor

2016 tegner seg til å bli et rekordår for norsk sjømateksport. Med normal eksport i desember vil verdien passere 90 milliarder kroner med god margin, det sier Norges sjømatråd i en pressemelding

Stadig flere markeder vil ha norsk sjømat, og sjømatnæringen posisjonerer seg dermed som en av de viktigste næringene for Norge i fremtiden. Dette lover godt for arbeidsplasser også i Nord-Norge. 

 

For laks og ørret har prisen aldri vært høyere enn i 2016. I november eksporterte den norske laksenæringa 94.000 tonn laks, til en verdi av 6,1 milliarder kroner. Det vil si en volumøkning på to prosent, mens verdien har steget med 38 prosent siden november 2015. I år er første gangen eksportverdien av laks passerer 6 milliarder kroner for en enkelt måned.

 

Hittil i 2016 har eksporten av sild hatt både volum- og prisøkning, med 210.000 tonn sild eksportert, blant annet til Polen og Tyskland som er de største markedene for sild i november. Makrell har hatt volumnedgang i år, men har likevel hatt en verdiøkning på 8 prosent målt mot samme periode i fjor, de viktigste markedene for makrell i november har vært Sør-Korea og Kina.

 

Når det gjelder norsk hvitfisknæring, eksporterte de 3486 tonn fersk torsk til en verdi av 124 millioner kroner i november. Det innebærer en volumøkning på 41 prosent, mens verdien økte med 28 prosent fra november i fjor.

 

Hittil i år har Norge eksportert 76.000 tonn fryst torsk til en verdi av 2,4 milliarder kroner, og 60.000 tonn fersk torsk, til en verdi av 2 milliarder kroner. Tallene lover godt for nordnorsk næringsliv også i årene som kommer.