Nordland med prosjektlederrolle - får 34 millioner fra EU til Arktisk beredskap

Nordland med prosjektlederrolle - får 34 millioner fra EU til Arktisk beredskap

Foto: Thor-Wiggo Skille - Klikk for stort bildeFoto: Thor-Wiggo SkilleHovedredningssentralen for Nord-Norge skal lede arbeidet med nettverk for beredskap i nordområdene. Prosjektet får 34 millioner kroner i støtte fra EU.

I det internasjonale nettverket ARCSAR samarbeider tjue sentrale beredskapsaktører, universitet og bedrifter. Med deltakelse fra Finland, Sverige, Tyskland, Irland, Italia, England, Færøyene, Island, New Zealand, Usa, Canada og Russland.

- Dette handler om utvikling og bruk av nye løsninger for økt sikkerhet og mer effektiv beredskap i polare strøk. Dette er et svært viktig arbeid som vi er svært glad for å ha bidratt til i forprosjektet, sier fylkesrådsleder Tomas Norvoll (Ap).

Enormt område

Arbeidet med å styrke beredskapen i nord tar utgangspunkt i et endret aktivitetsmønster i Arktis, blant annet knyttet til cruisetrafikk, økt petroleumsaktivitet og trafikk gjennom den nordlige sjøruten mellom Asia og Europa. Med denne bevilgningen får Norge en styrket innflytelse på EUs innovasjonsarbeid innenfor sikkerhet og beredskap i nord.

- Her tar Nordland lederrollen i EU sin satsing på innovasjonsnettverk innen Arktisk beredskap. Det vil også styrke Bodø som en sentral hub for beredskapsutdanning og forskning, understreker Norvoll.

Samarbeid

Den store bevilgningen er et resultat av det tette samarbeidet som har vært mellom beredskapsaktørene i nord, regionale myndigheter og universitetsmiljøet i Nordlandsregionen over flere år. Og man drar veksler på de internasjonale forskningsnettverkene som er utviklet gjennom Nordområdesenteret ved Handelshøgskolen, Nord universitet.

- Dette er et målrettet arbeid over tre år. Nord Universitet har gjort en formidabel jobb i samarbeid med Hovedredningssentralen, og prosjektet fikk topp score i EU sin evaluering. Nå starter jobben sammen med partnere fra Europa og alle de arktiske landene, inklusive USA, Canada og Russland, avslutter fylkesrådsleder Tomas Norvoll.

Arbeidet med utviklingen av ARCSAR har vært finansielt støttet av Nordland fylkeskommune, Utenriksdepartementet, Nord universitet og Norges forskningsråd.

Artikkelen er skrevet av Thor-Wiggo Skille og ble først publisert på Nordland fylkeskommunes hjemmeside 19. januar 2018.