– Nordland må se til Europa

– Nordland må se til Europa

Det sa Tina Melfjord under Nordlandskonferansen 2020. Over 150 deltakere fra akademia, næringslivet, og offentlig sektor var samlet i Bodø for å snakke om fremtidens Nordland. 

Klikk for stort bildeFoto: Jeppe Strømseng  

Nord-Norges Europakontor var invitert med for å snakke om Nordlands rolle i Europa.

– Nordland og EU står ovenfor mange av de samme utfordringene som Brexit, fraflytting og sentralisering, til klimaforandringene. Det som skjer i EU angår i aller høyeste grad Nordland, åpnet Melfjord med.

Vil merke Green Deal også i Nordland

Den nye EU-kommisjonen lanserte sin «New Green Deal» før jul med et overordnet mål om at kontinentet skal være klimanøytralt innen 2050. EUs klimaambisjoner påvirker allerede  Norge og de første grønne lovforslagene og strategiene vil bli lagt frem allerede i mars.

Heldigvis er Nordland langt fremme på EUs grønne satsningsområder.

– EUs nylanserte Green Deal vil gi Nordland mange muligheter. Økt satsing på sirkulær økonomi, grønn industri, ny batteristrategi og hvordan forskning og innovasjon kan bidra til en bærekraftig utvikling, er blant EUs satsinger som vil gi muligheter for Nordland, sa hun.

Les det vi har skrevet om Green Deal tidligere.

Norges tilknytning til EU fra 2021 ikke avgjort

Melfjord fortsatte med å oppfordre Nordland til å engasjere seg i Norges deltakelse i EUs programmer fra 2021-2027. Norge velger selv hvilke av EUs programmer man ønsker å delta i, fra Erasmus+, Horisont Europa, til romprogrammet og Kreativt Europa. Man deltar da på lik linje med andre EU-land. Fra 2021 starter ny programperiode i EU og Norge må derfor velge hvilke programmer man ønsker å delta i

Se hvilke programmer vi deltar i ut 2020.

– Regjeringen har bekreftet videre deltakelse i Interreg, og at deltakelse i Horisont Europa og Erasmus+ er svært sannsynlig. Men ingen avgjørelser er tatt og vi vet regningen kommer til å bli høyere dersom vi ønsker å delta i like mange programmer som i dag, informerte Melfjord om.

– Det er to måter man kan engasjere seg i denne saken på, det første er å gi tydelige signaler til regjeringen om hvilke programmer som er viktig for Nordland. Det som er like viktig, er å ta i bruk programmene vi deltar i nå. Søk Horisont 2020, søk Kreativt Europa, og vis at programmene er viktige for Nordland, fortsatte hun.

Klikk for stort bildeFoto: Mo Industripark ASNordområdemeldinga og EUs Arktispolitikk må ses i sammenheng med hverandre

Melfjord avsluttet innlegget sitt med å oppfordre til å se arbeidet med den nye nordområdemeldingen i sammenheng med den ventede oppdateringen av EUs arktispolitikk.

Før jul ga medlemslandene i EU beskjed om at de ønsker en oppdatering av politikken, og vi venter nå på mer informasjon om når og hvordan dette vil skje.

– Vi ser at fokuset på geopolitikk i Arktis har økt i Brussel, derfor må Nord-Norge vise hvorfor det også er viktig med fokus på menneskene som bor der, avsluttet Melfjord.