Nordkapp Næringshage besøkte kontoret

Nordkapp Næringshage besøkte kontoret

Klikk for stort bilde Ina Olsen

 

Et travelt studieprogram ble avsluttet med besøk på Nord-Norges Europakontor 19. november. 

Nordkappregionen Næringshage med daglig leder Stig Hansen i bresjen var i forrige uke på studietur i Brussel. Delegasjonen på 9 hadde et tett program med blant annet deltakelse på konferansen Arctic Futures Symposium og besøk på Nord-Norges Europakontor.

 

Hos oss fikk de en innføring i kontorets organisering, hva vi jobber på med, hvordan vi jobber og hvilke leveranser vi har til våre eiere og partnere. Vi møtte en engasjert gjeng som stilte gode spørsmål og kom med nyttige betraktninger.

 

Vi tar på forespørsel imot besøksgrupper for en innføring i kontorets formål og virke. I uke 46 besøkte rundt 20 stykker fra Trainee Salten og Kandidat Helgeland kontoret under deres studiebesøk i Brussel. Uke 47 ble avsluttet med besøk fra Nordkapp Næringshage. Kontakt oss for å få vite mer om besøksmuligheter!