Nord-Norges Europakontor møter OECD

Nord-Norges Europakontor møter OECD

Klikk for stort bilde

Etter en lærerik studietur til Nord-Norge skal nå OECD møte Nord-Norges Europakontor i oppfølgingsmøte. 

Førstkommende torsdag (5.november) skal Nord-Norges Europakontor, representert ved direktør Trond Haukanes, treffe OECD i et oppfølgingsmøte etter deres studietur til Nord-Norge. 

 

Møtet, som avholdes på OECD sitt hovedkontor i Paris, er ment for å være et oppklarende møte hvor partene skal diskutere oppholdet i Nord-Norge. For Nord-Norges Europakontor vil det være viktig å se til at OECD har oppfattet budskapet på riktig måte, og komme med nødvendige korrigeringer etter behov. 

 

I tillegg til Trond Haukanes vil det også være representanter fra de de tre nordligste fylkene på møtet. Markus Johan Karlsen, Camilla Heggelig Bjørn og Torbjørn Trane Jensen stiller fra henholdsvis Finnmark, Troms, og Nordland fylkeskommune.

 

Bakgrunnen for møtet er studieturen OECD hadde til Nord-Norge månedsskiftet september/oktober. Turen var en bestilling fra NSPA-nettverket(Northern Sparsely Populated Areas), der fylkeskommunene i Nord-Norge, nordlige Sverige og nordlige Finland inngår. Bestillingsverket er en såkalt territorial review som skal kunne gi informasjon om hovedtrender, utfordringer og muligeter med tilhørende anbefalinger