Nord-Norges Europakontor med i Team Arctic

Nord-Norges Europakontor med i Team Arctic

Klikk for stort bilde

Utenriksdepartementet satser på å øke internasjonal kunnskap og forståelse om muligheter og utfordringer i nord gjennom Team Arctic.

 

På bakgrunn av stadig økende internasjonal interesse for Arktis og nordområdene, opprettet utenriksminister Børge Brende i høst Team Arctic for å sørge for at bredden i norske interesser internasjonalt blir fremmet på en bedre måte.

 

Team Arctic skal bestå av flere bidragsytere fra UDs egne rekker, samt næringslivsaktører, representanter fra forskningssektoren, fagetater og det sivile samfunn.

 

Mangfoldet blandt deltakerne i Team Arctic skal sørge for god kompetansedeling og kunnskap mellom bidragsytere som jobber med samme tematikk.

 

Det er flere aktører som deltar i det eksterne nettverket, deriblant Nord-Norges Europakontor, representert ved vår direktør Trond Haukanes.

 

Områder som Team Arctic skal fremheve og prioritere er å jobbe for økt internasjonal forståelse og kunnskap om nordområdene, om folkene som bor og lever her, næringslivsmuligheter, sikkerhetsutfordringer, miljøhensyn og prioriteringer som råder i nord, ifølge utenriksdepartementets Team Arctic brosjyre.

 

Overordnet skal Team Arctic skal jobbe for å styrke Norges posisjon som en ansvarlig aktør og forvalter av nordlige ressurser og interesser.  Les mer her.