Nord-Norge på plakaten under European Week of Regions and Cities 2019

Nord-Norge på plakaten under European Week of Regions and Cities 2019

Klikk for stort bildeEWRC 2019. Foto: EWRCDen største uka for regionene i Europa arrangeres i år 7.-10. oktober i Brussel. European Week of Regions and Cities, EWRC, er en av de viktigste arenaene for regionale interesser og politikk i EU.

EU arrangerer årlig en konferanse for regional og lokal utvikling – European Week of Regions and Cities (EWRC). Fra 7.-10 oktober arrangeres det fire fullpakkede dager hvor byer og regioner får vist sin evne til å skape vekst og jobber – og bevise hvorfor det lokale og regionale nivå er viktig for EU. I løpet av uka er Nord-Norges Europakontor medarrangør av tre arrangement.

Mandag 7. oktober – Regionkontorenes introduksjonsseminar

Det felles introduksjonsseminaret er for alle norske aktører som skal delta på seminarer under EWRC. Dagen er ment å gi en introduksjon til EU/EØS og EWRC, med relevant dagsaktuelle temaer som er relevante for norske regioner.

Påmeldingen åpner snart – følg med!

Tirsdag 8. oktober Klikk for stort bildeFoto: HaeolusWorkshop: Renewable Energy Transition in Sparsely Populated Areas: Opportunities and Challenges

Nord-Norge er en region med tilgang til mye grønn energi, men mangel på infrastruktur og lange avstander gjør det også utfordrende å satse. Vi arrangerer en workshop sammen med NSPA og Skottland, hvor vi fokuserer vi på overgangen til grønn energi, og hvilke utfordringer og muligheter som finnes i distriktene i nord.

Nord-Norges bidrag til workshopen er Berlevågsprosjektet Haeolus, som har mottatt støtte fra Horisont 2020 for å omgjøre vindkraft til hydrogengass.

– Varanger Kraft ligger i et område som antakeligvis har en av de beste vindforholdene i verden. Vi har jobbet i flere år med å kunne utnytte denne ressursen, og er glade for å ønske våre nye partnere i Haeolus-prosjektet velkommen om bord. Vi har høye forventninger, uttalte direktør i Varanger Kraft AS, Terje Skansen, i en pressemelding fra Haeolus.

Klikk for stort bildeFoto: FN.noWorkshop: Cohesion Policy for More Social Europe: Regions and Cities Inclusive for all

Hvordan kan man implementere FNs bærekraftsmål på et regionalt nivå? FNs bærekraftsmål 11, som går på bærekraftige byer og samfunn, sammen med EUs 2030 Agenda, vil være fokus under workshopen vi arrangerer sammen med Veneto og en rekke andre regioner i Europa.

I år som i fjor er Nordland med, og skal fronte helsefremmende tiltak. Andre regioner i partnerskapet er fra Polen, Frankrike, Østerrike, Hellas, Spania m.fl.

Påmelding til EWRC-arrangementene åpner 8. juli. Hold av datoen og følg med for mer informasjon!