Nå forlater britene EU på ordentlig

Nå forlater britene EU på ordentlig

Klikk for stort bildeNatt til lørdag denne uken forlater Storbritannia formelt EU. Dette skjer som en konsekvens av folkeavstemmingen i 2016 som gav flertall for Brexit, og kommer til å påvirke Norge på flere måter.

De britiske parlamentarikerne har forlatt redet i Brussel, og britene forlater EU midnatt fredag, norsk tid. Da begynner overgangsperioden som varer ut 2020. Mye skal på plass i overgangsfasen, før Storbritannia formelt trer ut av EUs indre marked 1. januar 2021.

Norge signerte utmeldelsesavtale

Denne uken signerte Norge en avtale med Storbritannia ettersom britene også forlater EØS-samarbeidet som konsekvens av at de trer ut av EU.  Island, Liechtenstein og Norge har fremforhandlet en egen avtale med Storbritannia, som speiler de delene av utmeldingsavtalen mellom EU og Storbritannia som også er relevante for oss.

Avtalen skal sikre at opparbeidede rettigheter for nordmenn i Storbritannia og briter i Norge ivaretas også etter at Storbritannia forlater EU.

Til tross for at den mye omtalte britisk uttredenen omsider gjennomføres denne uken, vil det kunne ta et år før det kjennes på den norske økonomien.

Les mer på Regjeringens nettsider her

Hva skjer med norske næringer nå?

Foreløpig ingenting.

I overgangsperioden vil næringsvirksomhet fortsette med de samme EØS-betingelsene som før Brexit. Storbritannia er Norges største bilaterale handelspartner, og flere frykter at norsk næringsliv vil møte på store hindringer når britene trer ut av det indre markedet 1. januar 2021.

Les mer hos NHO, som har utarbeidet en generell sjekkliste for bedrifter.

En humpete vei videre i post-Brexit forhandlingene

Norge må også forhandle frem egne avtaler med britene. Fra 2021 vil det være tre parter – Norge, EU og Storbritannia – som må forhandle om felles fiskeribestander i Nordsjøen.

I tillegg må EU og Storbritannia bli enige om flere detaljerte avtaler som tidligere har vært en del av EØS-avtalen.

Mange frykter nå at post-Brexit-forhandlingene vil forsinkes av forhandlingene om en fiskeriavtale, som skal være på plass innen 1. juli. Fiskeriforhandlingene skal ta for seg EU-landenes rettigheter på tilgang på fiskeriressurser og britiske farvann, som tidligere har vært en selvfølge gjennom EUs felles fiskeripolitikk. Flere spår nå at fristen kommer til å utsettes grunnet kompleksiteten i forhandlingene. EU ønsker nemlig å presse britene til å gi tilgang til sine farvann i bytte mot britiske fiskeriprodukters tilgang på det indre europeiske marked – en bytteavtale som Storbritannia ikke har uttrykt stor entusiasme for.