Nå er det enda enklere for nordnorsk ungdom å søke EU-støtte

Nå er det enda enklere for nordnorsk ungdom å søke EU-støtte

FIKK STØTTE: I 2012 til 2013 var Ánde Trosten frivillig for JANUN, en ungdomsorganisasjon som jobber med miljørelaterte spørsmål i Hannover i Tyskland. Foto: Aktiv Ungdom - Klikk for stort bildeFIKK STØTTE: I 2012 til 2013 var Ánde Trosten frivillig for JANUN, en ungdomsorganisasjon som jobber med miljørelaterte spørsmål i Hannover i Tyskland. Foto: Aktiv UngdomErasmus+: Aktiv Ungdom lanserer i disse dager sin nye nettside. Ordningen disponerer i år 36 millioner kroner i Norge, og er en fantastisk mulighet til å få sponset et prosjekt for ungdom og unge voksne. 

Erasmus+: Aktiv Ungdom er en finansieringsordning for prosjekter av eller med unge mellom 13 og 30 år, og forvaltes av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir). Programmet har som formål legge opp til bedre mobilitet og mer kunnskapsutveksling blant unge mennesker i Europa, og er organisert under paraplyen Erasmus+. Erasmus+ fremmer opplæring og utdanning i hele EU og EØS.

Aktiv Ungdom disponerer i år nærmere 36 millioner kroner i Norge, og har nylig tildelt støtte til en rekke nordnorske initiativer:

  • Andé fra Tana fikk støtte av Aktiv Ungdom til å jobbe ett år som frivillig i Hannover i Tyskland. Her lærte han blant annet barn og unge om levemåten og tradisjonene til urfolk fra arktiske områder, hvordan vi kan ta vare på klimaet og om å lære av andre kulturer. Han var også med å organisere to gruppeutvekslinger, én av dem til Tana. Der lærte samiske, grønlandske og tyske ungdommer mer om mat, natur og kultur.
  • Joakim fra Narvik fikk penger til å reise til Italia for å jobbe som frivillig for Associazione Mimosa, en organisasjon som jobber med integrering av tenåringsinnvandrere. Les mer her.
  • En gruppe ungdommer fra Tromsø fikk støtte til å reise til Latvia, der de samarbeidet med en ungdomsgruppe i Riga for å sammen skrive manus til en tv-serie. Les mer her
  • Ungdomsarbeidere på Kåfjord frivilligsentral fikk støtte til å dra på studietur, sammen med kolleger fra Georgia, Russland, Frankrike og Luxemburg, til Armenia for å lære mer om ungdomsarbeid og interkulturell læring. Les mer her
  • Narviksenteret fikk støtte av Aktiv Ungdom til å produsere to pedagogiske brettspill for ungdom. Det ene handlet om konflikthåndtering, det andre om å styre privatøkonomi. Dette prosjektet har blitt fremhevet av EU som et mønsterprosjekt. Les mer her
  • Sommeren 2017 deltok 48 ungdommer fra hele Europa på et ukelangt pedagogisk opplegg i Langfjordbotn, for å lære om minoriteter og menneskerettigheter. Opplegget inneholdt blant annet et møte med EØS- og EU-minister Frank Bakke-Jensen. Les mer her.
  • Aktiv Ungdom finansierte så nylig som i mars et nettverksseminar i Landfjordbotn med deltakere fra Kroatia, Portugal, Hellas, Spania, Norge, Italia og Danmark. Gjennom seminaret skal de lære mer om prosjektdesign og Erasmus+, samt jobbe med ideer til nye prosjekter rundt omkring i Europa

Har du, eller kjenner du noen med en god idé til et ungdomsprosjekt? Søk! Oversikt over støtteordninger finner du her.

De fleste støtteordninger har 26. april som søknadsfrist for prosjekter som starter mellom 1. mai og 30. september. For frivillig arbeid er det ingen søknadsfrist. 

Skrevet av Jens I. H. Nielsen