Mye spennende fra Strasbourg

Mye spennende fra Strasbourg

Klikk for stort bildeUnder plenumsmøte i Strasbourg forrige uke ble det vedtatt mye spennende for blant annet Erasmus+, kampen mot plast i havet og avvikling av sommer- og vintertid.

Plenumsmøtene avholdes en gang i måneden, og det er her Europaparlamentet fatter sine vedtak, ser på nye lovforslag og stemmer over eventuelle endringer.

Under har vi listet noen av de viktigste sakene:

Erasmus+

  • Budsjettet tredobles for perioden 2021-2027.
  • Skal fokusere på mennesker med mindre valgmuligheter
  • Fortatt arbeid mot økt deltagelse

Parlamentet kom under plenumsmøtet frem til at midler til neste Erasmus + program bør tredobles. Dette er for å sørge for at flere mennesker kan delta, og at tilskuddene er bedre tilpasset de enkeltes behov.

Et hovedmål for den neste Erasmus+ perioden er at flere unge skal delta. Det ble lagt frem en liste med tiltak for å forebygge at økonomiske, sosiale og kulturelle barrierer skal stå i veien for at unge skal delta.

Neste steg er forhandlinger med Ministerrådet.

Les mer om endringen her.

Forbyr bruk av engangsplastikk

  • Engangsbestikk, Q-tips, sugerør og rørepinner av plast skal forbys innen 2021
  • 90% av alle plastflasker skal være innsamlet innen 2029
  • Strengere anvendelse av "den som forurenser skal betale" -prinsippet

Den nye lov skal forby engangsprodukter som tallerkener, bestikk, sugerør og Q-tips innen 2021. 560 medlemmer stemte for forbudet, mens 35 stemte mot og 28 avsto.

I tillegg er det satt nye mål for resirkulering, og man legger mer ansvar over på produsentene, les mer om dette her.

Slutter med sommer- og vintertid

  • 2021 kan være det siste året med en sesongmessig tidsendring i EU
  • Medlemsstatene vil beholde sin rett til å bestemme sin tidssone

Lovforslaget ble vedtatt med 410 stemmer for og 192 mot, mens 51 avsto. 2021 blir det siste året der klokken må stilles, men dersom Kommisjonen finner ut at dette kan ha konsekvenser for det indre markedet, kan endringen utslettes med maks 12 måneder.

De som velger sommertid vil da gjøre sitt siste klokkeskifte den siste søndagen i mars 2021. De som foretrekker standard (vinter) tid, har sitt siste klokkeskifte den siste søndagen i oktober 2021.

EU-landene og Kommisjonen skal koordinere slik at beslutningene om bruken av enten sommertid i enkelte land og vintertid i andre ikke forstyrrer det indre markedet.

Neste skritt i prosessen vil være forhandlinger med Ministerrådet om den endelige ordlyden av reglene.

Les mer om klokkeskiftet her.

Andre ting som ble snakket om var blant annet nye endringer om europeiske grense- og kystvakt, hvor man nå skal øke bemanningen til 10 000 innen 2027. Og det var enighet om at det skal flytte fokuset over fra nasjonal støtte til regional støtte, for å øke EUs økonomiske, sosiale og territoriale samhørighet.