Møttes for å diskutere gruveindustriens samfunnsansvar

Møttes for å diskutere gruveindustriens samfunnsansvar

Klikk for stort bildeFra paneldebatten. Mikael Janson, North Sweden European Office  2. desember ble det avholdt et prosjektseminar her i Brussel om bærekraftig mineralutvinning i Barentsregionen. Nord-Norges Europakontor var blant tilhørerne. 

Seminaret var det avsluttende arrangementet for SUMILCERE-prosjektet, hvis fulle tittel er «Sustainable mining, local communities and environmental regulation in the Kolarctic Area». Prosjektet har vært et samarbeid mellom forskningsinstitusjoner i Norge, Sverige, Finland og Russland, og avsluttes offisielt 31. desember. I norsk sammenheng har Norut benyttet Sydvaranger Gruve AS og Nussir ASA i Kvalsund som case. 

Målsetningen har vært å tilrettelegge for samarbeid mellom offentlig og privat sektor samt å oppnå bærekraftig utvikling for gruvesektoren ved å gi anbefalinger for samfunnsmessig aksept og miljøregulering. Disse temaene utgjorde også hovedmomenter under tirsdagens seminar, der representanter fra industrien, Europakommisjonen, forskningsinstitusjoner og regionale beslutningstakere møttes.  Samfunnsansvar, aktiv involvering fra myndighetene og potensielle konflikter mellom industrien og lokalbefolkningen ble diskutert under paneldebatten.