Møttes for å diskutere blå vekst

Møttes for å diskutere blå vekst

Klikk for stort bilde

Den 24. mars arrangerte Færøyenes delegasjon til EU et seminar om vekst i blå bioøkonomi.

Arrangementet samlet rundt 80 aktører fra både EU-institusjonene, medlemsstater, ikke-medlemsstater og nordisk næringsliv. Fra norsk side var SINTEFs avdeling for Fiskeri og akvakultur representert gjennom direktør Karl Andreas Almås.

 

Seminaret fokuserte på bioøkonomi og vekst i blå sektor, og fungerte som en arena for styrking av forbindelser og utveksling av erfaringer mellom Norden som region og beslutningstakere i EU. I diskusjonen ble det understreket at bioøkonomien tilbyr en unik mulighet til å bryte ned silotenkning og etablere tverrsektorielle samarbeid.

 

EUs Blue Growth («Blå vekst»)-strategi er en langtidsstrategi som skal støtte opp under bærekraftig utvikling i marin sektor. Dette er et svært aktuelt tema for Europakommisjonen, som vektlegger at denne næringen har stort potensial for innovasjon og vekst.

 

Seminaret i Brussel fungerte som en opptakt til den internasjonale konferansen om vekst i blå sektor som avholdes i Tórshavn på Færøyene den 2. og 3. juni i år.

 

Følg denne lenken for en mer detaljert oversikt over temaene som ble diskutert.