Menyen for 2020 er klar

Menyen for 2020 er klar

Klikk for stort bilde På høstens styremøte i Nord-Norges europakontor var temaene fylkessammenslåingen og hva kontoret skal jobbe med i det kommende året

Da eierne og styret kom til Brussel sto regionreformen høyt på agendaen.

Kontoret går blant annet fra tre til to eiere siden Troms og Finnmark slås sammen til ett fylke med styremedlem Geir Inge Mo i spissen.

 – Det blir spennende med denne modellen å fortsette det gode nordnorske samarbeidet på europeisk nivå, sier direktør ved kontoret Nils Kristian Sørheim Nilsen om endringen i eierstrukturen.

Klikk for stort bildePåtroppende fylkesrådsleder i Troms og Finnmark Bjørn Inge Mo Nytt bestillerbrev for 2020

Bestillerbrevet tegner hovedlinjene for kontorets arbeid.

Eierne ønsker at kontoret fortsetter å følge blant annet EUs arktiske politikk som er under oppdatering.  

Mandag denne uka møttes EUs utenriksministere (Rådet) der de blant annet ble enige om å be EUs utenrikstjeneste og Europakommisjonen om å fortsette implementeringen av arktispolitikken. Videre ba de kommisjonen om å starte prosessen med en oppdatering av EU sin arktiske politikk.

Les pressemeldingen fra Rådet her

– Vi på Nord-Norges Europakontor vil starte prosessen om å utarbeide hva Nord-Norges interesser i en oppdatering er. Her er det lurt å være tidlig på banen for å sikre størst mulig gjennomslag, sier spesialrådgiver ved kontoret Torjus Kleiven Kandal.

Klikk for stort bildeTorjus Kleiven Kandal, spesialrådgiver ved Nord-Norges europakontor