Meld deg på webinarserie: EU/EØS på 1-2-3

Meld deg på webinarserie: EU/EØS på 1-2-3

Klikk for stort bildeHvordan fungerer EU og EØS- avtalen? Hvordan påvirker Green Deal regional utvikling og energisatsinger i Norge? Hva trenger vi å vite om EUs regionpolitikk og hvorfor? 

Dette og mer vil vi forsøke å gi svar på i våre nettkurs! De seks norske regionkontorene og KS i Brussel inviterer i høst til et firedelt nettkurs som til sammen vil gi deltakerne en innføring i EU-systemet og EØS, samt se på aktuelle problemstillinger i Europa.

Meld deg på lynkursserien her. 

Deltakelse på alle sesjonene er ikke obligatorisk, men dette anbefales for å få et helhetlig innblikk i EU/ EØS.

Sett av en time fra kl. 11.00-12.00 fire mandager i september og oktober. Ta en titt på programmet her:

Del 1. EU/ EØS-systemene: hvordan påvirker de oss?
14. september kl. 11.00-12.00

Med i panelet har vi Hege Hoff, Visegeneralsekretær i EFTA, Per Strand Sjaastad, Norges ambassadør til Belgia og nestleder i Norges delegasjon til EU, og Frode Lindtvedt, Avdelingsdirektør INT Lokaldemokrati, europapolitikk og internasjonalt i KS.

I dette første webinaret i rekken, ønsker vi å gi deltakerne en forståelse av hva EU er, hvordan EØS-regelverket påvirker Norge, og hvilke «berøringspunkt» som finnes mellom EU og kommuner/fylkeskommuner. Dette er et stort område, men vi vil prøve å belyse muligheter og utfordringer ved Norges forhold til EU på en enkel og oversiktlig måte.

Del 2. EUs Green Deal og FNs bærekraftsmål: Er Europa på riktig vei mot klimanøytralitet? 
21. september kl. 11.00-12.00

Kræsjkurs i EUs vekststrategi – European Green Deal. Bærekraftsmålene ligger til grunn for planstrategiene til mange norske kommuner og fylkeskommuner. Hvordan henger bærekraftsmålene sammen med Green Deal, og hvilke samspill finnes det på veien mot Europa som verdens første klimanøytrale kontinent?

Med paneldeltakerne Kjetil Elsebutangen, Spesialrådgiver European Green Deal, Utenriksdepartementet, Laia Pinós-Mataro, DG Regio, Europakommisjonen (tbc) og Aziza Akhmouch, Head of the Cities, Urban Policies and Sustainable Development Division, OECD.

Del 3. European Green Deal: Hvordan vil den prege norske satsinger på fornybar energi? 
28. september kl. 11.00-12.00

Denne delen bygger videre på European Green Deal-tematikken ved å ta for seg fornybar energi i EU. Havvind, hydrogen og batterier er noe av det som vil bli viktig på veien mot klimanøytralitet, og er også områder hvor Norge har stort potensiale. Deltakerne vil få en generell innføring i EUs satsingsområder innenfor fornybar energi, samt praktiske eksempler på hvordan næringsliv og offentlig sektor benytter mulighetene som EØS-avtalen gir.

Med paneldeltakerne Henriette Nesheim, Nasjonal ekspert i DG Energi, Edvard Lauen fra Agder Energi, Ole Kolstad Administrerende Direktør i Rana Utvikling og moderator Geir Seljeseth fra Industri Energi.

Del 4. Regionenes Europa: Hva skjer i europeisk regionalpolitikk og hva betyr det for oss? 
5. oktober kl. 11.00-12.00

Fokus på aktuelle utviklingstrekk i europeisk regionalpolitikk. Vi lærer om hvordan regelverk for offentlig støtte legger føringen for regional utvikling i Norge, og hvilke muligheter Interreg-programmene gir for å realisere regionale og lokale mål gjennom internasjonalt arbeid.

Med paneldeltakerne Nils Kristian Sørheim Nilsen, direktør, Nord-Norges Europakontor, Beatrice Dankertsen Hennyng, advokat i KS, og Ian Jawahir, seniorrådgiver Interreg, Nordland fylkeskommune/Troms & Finnmark fylkeskommune.

Meld deg på lynkursserien her.

Klikk for stort bilde