Meld deg på OECD-seminar her!

Meld deg på OECD-seminar her!

Klikk for stort bilde

NSPA-nettverket arrangerer et OECD-seminar i Piteå 25. februar i forbindelse med OECDs studietur til Nord-Sverige. Turen er et ledd i OECDs arbeid med en rapport som skal kartlegge muligheter og utfordringer i nord. 

OECD (The Organisation for Economic Cooperation and Development) skal gjennomføre den siste av totalt tre studieturer i forbindelse med rapporten bestilt av NSPA-nettverket, som skal kartlegge muligheter for vekst og utfordringer i Nord-Norge, Nord-Sverige og nordlige og østlige deler av Finland.

 

I 2015 besøkte de Finland og Nord-Norge og i februar står Nord-Sverige for tur. I den forbindelse arrangerer NSPA-nettverket et seminar i Piteå 25. februar der representanter fra alle de 14 NSPA-regionene er velkomne til å delta.

 

Tema for seminaret vil være demografi, levering av tjenester og kompetansebygging for videre utvikling av regionen. Du kan se programutkast under. Alle utgifter tilknyttet deltakelse på seminaret dekkes av hver enkelt seminardeltaker. 

 

Du kan melde deg på seminaret her.

 

 

Programme Joint OECD panel seminar February 25 2016

 

Demographic Trends and Service Delivery

8:30 Welcome and introduction by OECD

8:40 David Freshwater, University of Kentucky

9:10 Sverker Lindblad, Swedish Ministry of Enterprise

8:55 Canadian representative for Regional development Agency

9:25 Comments by Regional representatives; SE, FI, NO

9:40 Comments by Canadian delegate

9:45 Discussion

10:15 Coffee break

 

Three Parallel OECD panels

- Developing skills and attracting competencies to support growth

[educational attainment/participation, immigration, skills shortages and increasing workforce participation]

- Rural service delivery innovation in response to demographic change

[integrated service delivery models, use of technologies and role of private/community in service delivery]

- Leadership and capacity building to support better governance and decision making

[public sector skills/capabilities, community capacity building, including groups and business in decision making]

10:30 Introduction by OECD expert/researcher on the subject for the panel

10:50 Interventions

Regional (SE, FI, NO) and eventual national/research representatives

11:30 Discussion

12:00 Common wrap-up

12:15 Lunch

 

Integration with European Forum Northern Sweden XXII

13:00 Welcome words from Regional Representative Norrbotten and Chair EFNS (Swedish/English)

Short presentations EFNS positions to be discussed on Friday (Swedish)

13:30 Speech of Minister for Future and Nordic Affairs; Kristina Husmark Persson (Swedish)

14:00 Speech by OECD about regional development in SPA; José-Enrique Garcilazo (English)

14:20 Speech by Canadian representative (English)

14:40 Speech by eventual EC representative (English)

15:00 Panel discussion; EFNS, national, OECD, eventual Canadian and EC representatives (English)

15:30 End of NSPA OECD seminar part (EFNS continues)