Med i stort EU-prosjekt: – For Harstad er det som å få fire sesonger i Champions League

Med i stort EU-prosjekt: – For Harstad er det som å få fire sesonger i Champions League

Klikk for stort bildeClean energy for EU islands. Foto: Kommisjonen– Jeg er veldig glad for at Harstad er med i et slikt prosjekt. Vårt mål er å skape fornying og miljømessige framskritt gjennom å samarbeide med et partnerskap som er ledende på utvikling og innovasjon innen fornybar energi, sier Bjørn Akselsen, næringssjef i Harstad kommune i en pressemelding.

Sammen med 15 andre internasjonale aktører, skal Harstad kommune og Hålogaland kraft utvikle systemer for å øke bruken av fornybar energi på øyer. Bevilgningen har de fått gjennom EUs forsknings- og innovasjonsprogram, Horisont 2020.

Prosjektet, Geographical Islands FlexibiliTy (GIFT), er på totalt 10 millioner euro, og skal gå over fire år. En fjerdedel av finansieringen skal brukes i Norge. Troms Fylkeskommune har gått inn med en solid støtte til prosjektet, som er en del av den strategiske satsingen på Urbane Arktis.

Ren energi til 1640 øyer

Målet med GIFT er å teste ut ulike energisystemer og miljøvennlige løsninger for å kunne ta de i bruk på andre øyer. Harstad og den italienske øya Procida er med på prosjektet. Disse løsningene skal videreføres til ytterligere to øyer i Hellas og Italia.

Totalt kan resultatet av prosjektet være overførbart til 1640 (!) øyer i Europa.

Energipriser på geografiske øyer er ofte 100 % til 400 % høyere enn på fastlandet. Derfor vil tilgang til fornybar energi gi store økonomiske fordeler, samtidig som det bidrar til mindre forurensning på øyene.

Klikk for stort bildeHarstad. Foto: Harstad KommuneStore muligheter for Harstad

For Harstad vil prosjektet kunne bety at byen blir mer attraktiv gjennom fornyelse, nye arbeidsplasser og et mer miljøvennlig lokalsamfunn i framtiden, mener Akselsen.

– Prosjektet har stor bredde og kan bidra oppfylle viktige mål i Harstads miljø-, klima- og energiplan. Samtidig er det viktig for meg å få frem potensialet som finnes for deler av regionens næringsliv, som gjennom innovasjon og involvering i prosjektet kan utvikle nye produkter og tjenester innen en sterkt voksende industri.

Lavere karbonavtrykk, energistyringssystemer for havner, næringsliv og private, og bedre visualisering av forventet energiforbruk over tid, er noen av løsningene som prosjektet skal se på. I tillegg skal prosjektet omhandle lagringssystemer for energi, som gjør det mulig å bruke miljøvennlige energikilder og utnytte annen infrastruktur.

Stort energibehov

Også konsernsjef i Hålogaland kraft, Rolf-Inge Roth er positiv til EU-prosjektet.

– GIFT-prosjektet tilfører Hålogaland kraft ny kunnskap og teknologi, og er et stort kompetanseløft for hele selskapet som skal komme hele regionen til gode. Dette er en vei Hålogaland kraft skal gå uansett, men prosjektet gir oss god drahjelp mot målet. Vi får være med å utvikle nye, moderne løsninger for mer ren energi; med andre ord å utvikle fremtidens kraftsystem, sier Roth.

Les mer om prosjektet og informasjon om oppstartseminar i Harstad her