– Marin sektor bør lede an det grønne skiftet

– Marin sektor bør lede an det grønne skiftet

Klikk for stort bilde Tonje Nermark

Statsminister Erna Solberg åpnet business-delen av Arctic Frontiers konferansen 2016.

Konferansen sørger årlig for en tilstrømning av ulike nasjonale og internasjonale aktører innen politikk, næringsliv og forskning til Tromsø.Årets konferanse som gikk av stabelen 24.-29. januar, var intet unntak, og foran en fullsatt konferansesal skisserte statsministeren satsningsområder for fremtiden både for Norge og ikke minst for den nordligste landsdelen.

 

Solberg fremhevet hvordan hun lar seg inspirere av historien, naturen og dynamismen i folket i nord.

 

- Havet har alltid vært en sentral del av norsk overlevelse og kulturarv, særlig langs kysten, og kommer til å fortsette å være nøkkelen til fremtidig vekst, som bør komme fra marin sektor. Vi må derfor satse mer på kunnskap og kompetansebygging i fremtiden slik at vi på en bærekraftig måte kan sørge for at vi for eksempel får mer mat fra havet.

 

Hun poengterte videre at vi må utnytte vår kunnskap om havet på en enda bedre måte slik at vi kan sørge for en bærekraftig utvikling av vår olje og gassproduksjon samt marin sektor. Statsministeren understreket at det er nettopp den marine sektoren i Norge søm bør lede an det grønne skiftet. Eksemplet hun dro frem for å illustrere dette er Norges grønne shipping aktivitet gjennom bruken av naturgass. 

 

- Alle våre største næringer er marine; olje og gass, shipping og fiskeri. Derfor er det også naturlig at den marine sektoren i Norge leder an det grønne skiftet.

 

Statsministeren var også tydelig på at vi trenger andre industrier for å få til en grønnere økonomi og fortsette å vokse. Hun løftet frem viktigheten av samarbeid på tvers av sektorer og kompetansebygging innen forskning og utvikling. Videre understrekte hun at politikere alene ikke kan finne de beste løsningene eller den nye teknologien og at dette må næringslivet og forskningssektoren bidra med.

 

Fylkesrådslederen i Troms, Cecilie Myrseth understreket i sitt avsluttende foredrag i policy delen av konferansen at Tromsø er hovedstaden i Arktis, og vil fortsette å være en ledende drivkraft i regionen.  Du kan lese hele fordraget hennes her.

 

Andre talere underkonferansen inkluderte EUs ambassadør til EU Helen Campbell, Utenriksminister Børge Brende, olje- og energiminister Tord Lien og den nye fiskeriministeren Per Sandberg. Du kan lese mer om konferansen her.