Malmström orienterte om EUs handelspolitikk

Malmström orienterte om EUs handelspolitikk

Klikk for stort bilde

 

Blant temaene som ble tatt opp var det transatlantiske handels- og investeringspartnerskapet (TTIP).

Den 23. mars deltok kontoret på en briefing om EUs handelspolitikk med handelskommissær Cecilia Malmström. Formålet med arrangementet var å gi tilhørerne en status quo for prosesser i handelspolitikken samt å informere om aktuelle saker.

 

Naturlig nok utgjorde det transatlantiske handels- og investeringspartnerskapet, eller TTIP, en sentral del av diskusjonen under briefingen, og mange av spørsmålene fra salen dreide seg om dette temaet.

 

Malmström adresserte blant annet den utbredte skepsisen til handelsavtalen blant EUs innbyggere, og hvordan Kommisjonen planlegger å møte kravene om økt transparens i de pågående forhandlingene. Møter med sentrale samfunnsgrupper blir et viktig virkemiddel for å sikre avtalens legitimitet.

 

Kommisæren understreket at medlemslandene har en viktig rolle i å opprettholde kommunikasjonen mot både sine innbyggere og mot nasjonale aktører som vil bli berørt av avtalen. Hun poengterte dessuten at det er Europaparlamentet, altså medlemsstatene, som til syvende og sist må godkjenne avtalen.

 

 

Hva er TTIP?

 

Det transatlantiske handels- og investeringspartnerskapet (TTIP) er en foreslått frihandelsavtale mellom USA og EU. Den åttende runden med forhandlinger ble avsluttet i februar i år, og forhandlerne håper å ferdigstille arbeidet i 2015.

 

TTIP er til en viss grad et kontroversielt tema i EU. Forkjempere mener at en slik avtale kan resultere i gjensidig økonomisk vekst i USA og EU, mens motstandere påpeker at den vil kunne øke de store selskapenes makt og gjøre det vanskeligere for nasjonale myndigheter å regulere markedet til det beste for allmennheten.

 

Les mer om TTIP på Europakommisjonens hjemmesider.